Forside Motorvejskort Motorvejen Artikler Natur & Dyreliv Os der bygger motorvejen Arkæologi Kontakt
Opdateret 17-11-2017 -  Vejdirektoratets hjemmeside: http://www.vejdirektoratet.dk/   -   
På FaceBook https://www.facebook.com/Holstebrolokalhistoriskklub  - Hjemmesidens træstruktur tryk herUnikt motorvejsløb fra Aulum til Tvis

Forud for åbningen af Holstebromotorvejen fra Tvis til Sinding den 27. november har Vejdirektoratet stillet motorvejsstrækningen fra Aulum til Tvis til rådighed for løbere, rullere, cyklister og gående lørdag den 18. november.

Af Frede Rosenberg

Stævnekontoret med start og mål findes ved motorvejens på- og afkørsel vest for Aulum. Arrangementet starter kl. 0930.

-Kom i god tid-, siger den daglige leder af Herning Idrætsråd, Anders Buhl, der sammen med en række lokale idrætsforeninger samt Tvis Løb og Motion har tilrettelagt stævnet.
 

Torsdag eftermiddag afleverede entreprenørfirmaet Barslund, delentreprisen Hjermvej - Krunderup. En strækning på 5,2 km. 'Afleveringen blev markeret med en rask omgang pølser, sodavand og chokolademælk fra Nordkap.

Se mere her.
Nordre Ringvejs åbning.


Videoen ses her: https://www.facebook.com/thorkild.fleng/videos/10212808218338614/

Foto Vejdirektoratet og Barslund a/s


Kristian og Thue hører til dem, der sparer tid og har fået en mere sikker vej, når de skal til skolen i Krunderup og har Nordre Ringvej næsten udenfor døren. Foto: Frede Rosenberg


Kristian Monska med bopæl på Ageren i Holstebro var en af de første, der i sin personvogn kørte ind på Nordre Ringvej fra rundkørslen ved Vilhelmsborgvej. Han havde sin syv-årige søn Thue som passager.

Han fortalte, at han som en daglige rutine bringer og henter Thue i Naur-Sir Kommuneskole, hvor han går i 1. klasse.

”Jeg er meget tilfreds med, at jeg nu kan bruge Nordre Ringvej via rundkørslen ved Mozartsvej. Det formindsker køretiden med ca. 10 min til skolen, og det er meget behageligt, at kunne undgå de mange småveje, som forholdene var tidligere. Rigtig godt bliver det, når Holstebromotorvejen er færdig, og vi skal sydpå. Så er vi på motorvejsforløbet efter at have kørt få hundrede meter – behageligt, nemt og sikkert”, sagde han.


Billedserie med dronefoto fra Barslund a/s.
0211. 2017

 


Efterårs tur omkring Tviskrydset og Haurids

Mange var i det flotte efterårsvejr den 1. oktober,
 ude for at se på motorvejsbyggeriet på cykel eller gåben.

Fuldstændig uproblematisk en søndag hvor intet arbejde på vejen udføres,
 og inden strækningen åbnes for biler.

Tekst og foto Ejgil Basselbjerg

 


De
specielle støttemure omkring Tviskrydset hilser velkommen i Holstebro kommune.
 


Interessant bliver det, om de grønne områder bliver passet eller det der vil gro, får lov at gro og skjule alt det smukke byggeri.
 


Her ses det tidligere landbrug Haurids, der har fået motorvej lige til døren. Et byggefirma der medvirker ved vejen har hovedkvarter der, og bygninger fjernes, når byggeriet er klar.
 


Til den anden side er udsigten til Morrevej broen i baggrunden.
 


Det nordgående spor er helt klar til åbning. Sydgående mangler sidste slidlag og striber.
 


Ved faunapassagen er spunsvæggen, der omkranser en gravhøj. Kommunegrænsen er lige vest for.
 


Græssende kreaturer der fredeligt græsser langs motorvejen.

En paddepassage er også opført.

 
En tilfreds Peter Petersen direktør i Nupark. Ser frem til åbningen af Holstebro motorvejen i efteråret 2018. Forinden denne åbning, bliver der en del åbning af... etapen fra Krunderup og til Hjermvej, dette efterår 2017. ”Så får vi en større og bredere adgang til det øvrige Danmark og til Europa” udtaler Peter Petersen.
Et trafikcenter ved Struervejkrydset vil være af stor betydning for trafikanterne og brugerne af motorvejen, samtidig med at et sådant trafikcenter vil gøre området mere attraktivt. Se det korte interview med direktør Peter Petersen Nupark.
Interviewer. Frede Rosenberg Foto. Thorkild Fleng

Se interviewet her.

Billeder fra motorvejs bygningen mellem Herningvej og Viborgvej den 1. oktober.

Haurids hvor motorvejen passerer tæt forbi


Haurids


Fra broen ved Morrevej - ses jernbanebroen

Broen ved Morrevej - Jernbanebroen i baggrunden


Broen ved Morrevej


Fra broen ved Linholtvej mod nord


Broen over Storåen


Broen over Storåen


Broen ved Savstrup å


Broen ved Savstrup å

Jernbanebroen ved Måbjerg er nu taget i brug.

Efter 16 dages buskørsel mellem Holstebro og Struer er banekørslen genoptaget mandag morgen. Banedanmark har i de 16 dage flyttet sporene ved Måbjerg til den nye jernbanebro som går over den kommende motorvej. Anlægsarbejdet er udført af Ommen & Møller der også var entreprenør for jernbanebroen ved Lille Urlundvej i Tvis. Som underentreprenør havde Ommen & Møller hyret. BBV Systems GMBH, som er specialist i forspændt beton.
Tog passagerne vil nu på dele af strækningen mellem Struer og Herning se færdiggørelsen af Holstebro motorvejen.


Måbjerg-Krydset
ved Nupark i hastig forvandling

Med potentielle muligheder for Bioethanol raffinaderi og Trafikcenter vil der være gode chancer mange nye arbejdspladser i området. Med ca. 120 kilometer til nærmeste servicenter langs motorvejen mod syd, er der stort behov for et trafikcenter med faciliteter for de vejfarende.

Ifølge Vejdirektoratets prognose, som fremgår af en ny brochure om Holstebro-motorvejen, vil der køre 20 procent flere biler på Struer Landevej, når motorvejen er færdig.

Ifølge Vejdirektoratets prognose, som fremgår af en ny brochure om Holstebro-motorvejen, vil der køre 20 procent flere biler på Struer Landevej, når motorvejen er færdig.

Motorvejsafsnittet udmunder i krydset som en firesporet vej (to i hver retning) og fortsætter som Nordre Ringvej mod vest som en tosporet vej. Og cyklisterne får en cykelsti direkte til Nupark fra krydset.Kortskitse over krydset ved Struer Landevej. Grafik Thorkild Fleng

Måbjerg-Krydset det helt store trafikknudepunkt?

Mange spørger, hvordan bliver trafikforholdene, hvor Holstebromotorvejen udmunder i krydset ved Struer Landevej?

Af Frede Rosenberg

Af Vejdirektoratets kortmateriale suppleret med oplysninger fra projektleder Gerner Glud Jensen, der er ansat hos entreprenørfirmaet Barslund A/S med ansvar for bygningen af motorvejen på stedet, fremgår, at der etableres lysregulering i krydset med svingbaner. Altså ingen rundkørsel.

Planer om etablering af stort servicecenter

Chefen for Holstebro Kommunes Planlægningsafdeling, Søren Hemdorff, oplyser, at kommunen er blevet præsenteret for et stort servicecenter-projekt fra firmaet M-2 Ejendomsudvikling, der har planer om at opføre et center ved omhandlede store kryds i Måbjerg, hvor motorvejen udmunder.

Projektet har været forelagt kommunens økonomiudvalg, der har meddelt tilbage, at planlægningsafdelingen kan arbejde videre med projektet.

Projektet har været forelagt kommunens økonomiudvalg, der har meddelt tilbage, at planlægningsafdelingen kan arbejde videre med projektet.

M2 Ejendomsudvikling
ved Mikael Laurberg, Holstebro bekræfter, at han har planer om at etablere et 20.000 kvm stort service-centerområde på arealet nordvest for motorvejskrydset ved Struer Landevej.

Planerne går helt tilbage til før motorvejsbyggeriet var besluttet. Allerede den gang tydede alt på, at området ville blive et større trafikknudepunkt.

Bliver Maabjerg Energy Centers bioethanol-anlæg en realitet, vil navnlig lastbiltrafikken stige enormt på stedet. Man anslår, at der kommer en vogn med halm til anlægget hvert 6. minut, og hertil forventes 1000 varige arbejdspladser.

Service-centeret skal tilbyde alle slags servicer til alle trafikanter, og et cafeteria indgår også i planerne. Med centerets placering vil mange trafikanter kunne undgå at skulle helt ind på Ringvejen for at blive serviceret.

 


Struer landevej / Nordre Ringvej

Hjermvej / Nordre Ringvej

Skivevej rundkørslen

Skivevej hvor den går over motorvejen.
Se videoen her. https://www.facebook.com/thorkild.fleng/videos/10211805472670599/ 

Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net