Her var engang en gård

Haurids - ene og forladt mens sneen kommer dryssende.