Forside Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
Opdateret 05-03-2019 -  Vejdirektoratets hjemmeside: http://www.vejdirektoratet.dk/   -   
På FaceBook https://www.facebook.com/Holstebrolokalhistoriskklub  -

Holstebromotorvej.dk har nu været på nettet siden foråret 2014 og haft flere tusinder besøg hvert år. Vi som har været med i arbejdet med denne side er glade og taknemlige for jeres interesse for vores billeder og tekster.

Motorvejen på arkiv

Trafikanterne ræser nu af sted på Holstebromotorvejen. Snart husker de ikke mere, hvordan det jomfruelige landskab mellem Tvis og Mejrup og den fede landbrugsjord videre over til Måbjerg tog sig ud, før gravemaskinerne begyndte på motorvejen.

Af Thorkild Fleng og Frede Rosenberg

Men fortvivl ikke. Lokalhistorisk Arkiv Holstebro (LAH) har netop fået overladt næsten alt de fotos, artikler med videre, som er et produkt af, at Holstebro Lokalhistoriske Klub (HLK) fra dag et til åbning af Holstebromotorvejen i september 2018 har gennemfotograferet og skrevet om de forandringer, der er sket over en strækning på ca. 18 km.

HLK’s formål er herefter næsten udtømt, og som en konsekvens heraf er klubben nedlagt. Hjemmesiden www.holstebromotorvej.dk forsættes med Thorkild Fleng som webmaster. Nyheder og relevante historier om Holstebromotorvejen mv. vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Bidrag i form af tekster og foto er velkomne og modtages med tak. – Indlæg kan sendes til mail@holstebromotorvej.dk 

Endelig mangler klubben at få omsat en mindre part af den gratis publikation på 64 side, som klubben har leveret stof til, mens journalist Lars Vendelbjerg har foretaget redigeringen. Publikationen er omdelt til de berørte personer, og kan i øvrigt hentes på Holstebro Bibliotek, hos PhotoCare og i dagligvareforretninger tæt på motorvejen.

 

Arkivar og leder af Lokalhistorisk Arkiv Holstebro, Jannie Würtz Slyk, får her af klubmedlem Frede Rosenberg overladt HLK’s materiale, som hun var eget tilfreds med, idet hun udtalte, at det er et betydeligt materiale arkivet her modtager, og som publikum kan se til foråret, når arkivet åbner efter en betydelig ombygning. Foto: Frede Rosenberg.


Holstebro-motorvejen – hele vejen

Af Frede Rosenberg, Holstebro Lokalhistorie Klub

Midt i julefreden den 26. december 2013 vedtog folketinget loven, der trådte i kraft den 1. januar 2014. Det var den dyreste linjeføring til 3.85 milliarder, der blev valgt – men det var også den mest interessante strækning at skrive om og sikre fotografier fra, idet linjeføringen går hen over mange kilometer med en enestående natur.

Holstebro Lokalhistoriske Klub blev etableret med det formål at afdække, hvilken indflydelse den kommende Holstebromotorvej vil få for mennesker og natur i de områder, som bliver berørt af den nye gigantiske færdselsåre.

Klubbens medlemmer er hobbyfotograferne Åse Kristensen, Ejgil Basselbjerg, Thorkild Fleng, Søren Langkjær og Frede Rosenberg

For at være forud for gravemaskinerne er hele motorvejslinjen på ca. 28 kilometer fra kommunegrænsen mod syd til Krunderup mod nord gennemfotograferet for at bevare nutiden for fremtiden. En sammenligning af terrænforholdene ”før og efter motorvejen” vil være mulig, idet hele strækningen vil blive fotograferet igen, når motorvejen er taget i brug i 2018.

Ekspropriationskommissionens indgriben i ejendomsretten for at skabe plads til motorvejen har været fulgt og følges fremover. Resultat blev 14 helekspropriationer. Hvoraf 10 er nedrevet og 4 ejes af Vejdirektoratet til videresalg. (fast ejendom og jord) og et større antal delekspropriationer (jordarealer).

Netop på dette område har klubben mødt såvel tilfredse som dybt utilfredse – ja, grædefærdige – mennesker. Der skal ikke stor fantasi til at forestille sig, hvilket indgreb det er for den familie, der mister deres hjem eller den familie, der mister jord og vejforbindelser og nu snart skal til at leve med en motorvej i baghaven.

Naturen hører med til klubbens interesseområde. Jægere, fugleinteresserede og fredningsfolk har været kontaktet og Vejdirektoratets biolog beskriver, hvad der konkret gøres for at holde faunaen så vidt muligt intakt..

Under jordoverfladen sammen med Holstebro Museums arkæologer hører absolut med til de mest spændende opgaver, klubbens medlemmer har påtaget sig. At få påvist, hvor der har været jernalderbygninger med små båse til dyr, og hvor begravelsespladsen har været, sætter tankerne på flugt. Det gør arkæologens begejstring over et smadret lerkar også.

Hele klubbens arbejde med mange artikler og mange fotos over 2000, kan ses på hjemmesiden www.holstebromotorvej.dk

Vi takker for alle, der har støttet os med projektet og håber, at mange får fornøjelse af at læse i denne publikation og på hjemmesiden.

Tak til Lars Rask Vendelbjerg for at påtage sig opgaven med at samle vores arbejde i denne publikation Holstebromotorvejen – hele vejen

 

Motorvej på Holstebro Bibliotek­

­Tekst og fotos Ejgil ­Basselbjerg og Søren LangkjærVi er en lille gruppe, der fotograferer, og har fulgt med lige fra første spadestik, og indtil trafikken kører. Fulgt med hvor familier skulle flytte, fordi nogle motorvejsplaner blev sat. Fulgt med i smålandsbyer og ved veje, hvor meget tung trafik forsvinder fra. Fulgt med i naturen i motorvejens umiddelbare nærhed. Fulgt med når en bro skulle støbes og asfalt udlægges.

Vi udvalgte nogle fotos, og lavede en udstilling i samarbejde med og på Holstebro Bibliotek. Udstillingen blev sat op mandag den 17. september, og kunne ses i tre uger. Økonomisk støtte til udstillingen fra Holstebro Handelsstandsforening, entreprenørfirmaet Markussen og Photo Care Holstebro.

Mange har set udstillingen, kommenteret den, og personalet på biblioteket har fået positive tilkendegivelser. Nogle har spurgt om man efterfølgende kan finde de udstillede fotos et sted – måske på nettet. Og det kan man nu ved at klikke her: https://slang.smugmug.com/Other/2016/Motorvejen-Herning-Holstebro/Motor/  

Hvert foto har et nummer, således at evt. ønsker om at købe et foto kan ske med henvisning til nummeret. Bestiling kan ske til Photo Care Holstbro med ønsket om hvilket billede der ønskes købt . Husk nummeret på billedet.

Vi havde på biblioteket mulighed for 12 væge eller plancher. Til hver har vi valgt et emne. Eks. 1. spadestik, natur omkring motorvejen, og flere fra byggefasen. Første foto i serien viser oversigt over serien, derefter følger de fire til syv fotos, der tilhører serien, derefter oversigt over næste serie o.s.v.


Holstebro Motorvejen - Til vejs ende.

Igennem 4 år har Holstebro Lokalhistoriske Klub, bestående af hobby fotograferne Ejgil Basselbjerg, Aase Kristensen, Søren Langkjær og Thorkild Fleng, beskrevet og fotograferet anlæggelsen af Holstebro Motorvejen fra 2014 til åbningen den 30. september 2018.

Det har været en utrolig spændende opgave, hvor berørte familier og natur er beskrevet og fotograferet. En stor del af stoffet har fundet vej til Holstebro Dagblads spalter hovedsageligt som interview. Skrevet af Frede Rosenberg.

Journalist Lars Rask Vendelbjerg været en stor støtte i dette arbejdet med udgivelsen af publikationen som nu kan ses, hvilket ikke har kunnet laves uden journalist Lars Rask Vendelbjerg medvirken.
Med venlig hilsen Holstebro Lokalhistoriske Klub.

Publikationen om Holstebro Motorvejens start i 2014 til åbningen med ”Vejfestivest” med 20000 som var med til at festligøre dagen hvor vi fik motorvej til byen. Publikationen er nu tilgængelig på internettet

Tryk på billedet og se motorvejs publikationen

Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net