Forside Motorvejskort Motorvejen Artikler Natur & Dyreliv Os der bygger motorvejen Arkæologi Kontakt
Opdateret 24-09-2017 -  Vejdirektoratets hjemmeside: http://www.vejdirektoratet.dk/   -   
På FaceBook https://www.facebook.com/Holstebrolokalhistoriskklub  - Hjemmesidens træstruktur tryk her

En tilfreds Peter Petersen direktør i Nupark. Ser frem til åbningen af Holstebro motorvejen i efteråret 2018. Forinden denne åbning, bliver der en del åbning af... etapen fra Krunderup og til Hjermvej, dette efterår 2017. ”Så får vi en større og bredere adgang til det øvrige Danmark og til Europa” udtaler Peter Petersen.
Et trafikcenter ved Struervejkrydset vil være af stor betydning for trafikanterne og brugerne af motorvejen, samtidig med at et sådant trafikcenter vil gøre området mere attraktivt. Se det korte interview med direktør Peter Petersen Nupark.
Interviewer. Frede Rosenberg Foto. Thorkild Fleng


Se interviewet her.
Tirsdag den 9. September er Motorvejen nået frem til Haurids med asfaltbelægning (grundbelægning)
 

Over broen her skal Morrevej føres over.

Haurids

 

Jernbanebroen ved Måbjerg er nu taget i brug.

Efter 16 dages buskørsel mellem Holstebro og Struer er banekørslen genoptaget mandag morgen. Banedanmark har i de 16 dage flyttet sporene ved Måbjerg til den nye jernbanebro som går over den kommende motorvej. Anlægsarbejdet er udført af Ommen & Møller der også var entreprenør for jernbanebroen ved Lille Urlundvej i Tvis. Som underentreprenør havde Ommen & Møller hyret. BBV Systems GMBH, som er specialist i forspændt beton.
Tog passagerne vil nu på dele af strækningen mellem Struer og Herning se færdiggørelsen af Holstebro motorvejen.


Måbjerg-Krydset
ved Nupark i hastig forvandling

Med potentielle muligheder for Bioethanol raffinaderi og Trafikcenter vil der være gode chancer mange nye arbejdspladser i området. Med ca. 120 kilometer til nærmeste servicenter langs motorvejen mod syd, er der stort behov for et trafikcenter med faciliteter for de vejfarende.

Ifølge Vejdirektoratets prognose, som fremgår af en ny brochure om Holstebro-motorvejen, vil der køre 20 procent flere biler på Struer Landevej, når motorvejen er færdig.

Ifølge Vejdirektoratets prognose, som fremgår af en ny brochure om Holstebro-motorvejen, vil der køre 20 procent flere biler på Struer Landevej, når motorvejen er færdig.

Motorvejsafsnittet udmunder i krydset som en firesporet vej (to i hver retning) og fortsætter som Nordre Ringvej mod vest som en tosporet vej. Og cyklisterne får en cykelsti direkte til Nupark fra krydset.Kortskitse over krydset ved Struer Landevej. Grafik Thorkild Fleng

Måbjerg-Krydset det helt store trafikknudepunkt?

Mange spørger, hvordan bliver trafikforholdene, hvor Holstebromotorvejen udmunder i krydset ved Struer Landevej?

Af Frede Rosenberg

Af Vejdirektoratets kortmateriale suppleret med oplysninger fra projektleder Gerner Glud Jensen, der er ansat hos entreprenørfirmaet Barslund A/S med ansvar for bygningen af motorvejen på stedet, fremgår, at der etableres lysregulering i krydset med svingbaner. Altså ingen rundkørsel.

Planer om etablering af stort servicecenter

Chefen for Holstebro Kommunes Planlægningsafdeling, Søren Hemdorff, oplyser, at kommunen er blevet præsenteret for et stort servicecenter-projekt fra firmaet M-2 Ejendomsudvikling, der har planer om at opføre et center ved omhandlede store kryds i Måbjerg, hvor motorvejen udmunder.

Projektet har været forelagt kommunens økonomiudvalg, der har meddelt tilbage, at planlægningsafdelingen kan arbejde videre med projektet.

Projektet har været forelagt kommunens økonomiudvalg, der har meddelt tilbage, at planlægningsafdelingen kan arbejde videre med projektet.

M2 Ejendomsudvikling
ved Mikael Laurberg, Holstebro bekræfter, at han har planer om at etablere et 20.000 kvm stort service-centerområde på arealet nordvest for motorvejskrydset ved Struer Landevej.

Planerne går helt tilbage til før motorvejsbyggeriet var besluttet. Allerede den gang tydede alt på, at området ville blive et større trafikknudepunkt.

Bliver Maabjerg Energy Centers bioethanol-anlæg en realitet, vil navnlig lastbiltrafikken stige enormt på stedet. Man anslår, at der kommer en vogn med halm til anlægget hvert 6. minut, og hertil forventes 1000 varige arbejdspladser.

Service-centeret skal tilbyde alle slags servicer til alle trafikanter, og et cafeteria indgår også i planerne. Med centerets placering vil mange trafikanter kunne undgå at skulle helt ind på Ringvejen for at blive serviceret.

 


Struer landevej / Nordre Ringvej

Hjermvej / Nordre Ringvej

Skivevej rundkørslen

Skivevej hvor den går over motorvejen.
Se videoen her. https://www.facebook.com/thorkild.fleng/videos/10211805472670599/ 

Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net