Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Hjermvej.
 
 
 

Nyt arkæologisk fund ved Hjermvej

I den sidste månedstid har en gravko lavet kilometervis af søge-render på en mark over for Holstebro Genbrugsplads på Hjermvej med det resultat, at der er afdækket en stor boplads fra førromersk jernalder (500 år f. Kr. – 1 år e.Kr.)
Af Frede Rosenberg

Museumsinspektør Mette Klingenberg, Holstebro Museum oplyser, at bopladsen                 ikke adskiller sig meget fra den, der er afdækket ved Viborgvej, hvor Holstebromotorvejen også kommer til at gå. Dog er der ved Hjermvej fundet rester af en ovn til jernudvinding.

Arkæologerne fortsætter om kort tid med at lede efter fortidsminde ved Skivevej, hvor museumsinspektøren håber, at der vil blive afsløret flere interessante ting.


Arkæolog Tune Clausen ses her ved resterne af en ovn til jernudvinding.
Foto Åse Kristensen

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net