Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Mosebyvej.
 
 


Holstebro motorvejen, tilstødende og fortidsminder

Arkæologi Mosebyvej

Foto af Ejgil Basselbjerg.
Søgegrøfter graves.


Lidt mere end pløjelaget fjernes med maskinkraft.

Tydelige spor hvor stolpen er gravet ned. Men ingen rester af træ er fundet.

Arkæologen er i gang med at udgrave den anden halvdel af graven. Både fundet korn og forkullet træ kan tidsbestemmes, men man formoder at tiden er Ældre Romersk Jernalder ca. 0 – 300 år e. kr.

Arkæolog ved Holstebro Museum Asger Meulengracht Olesen i udgravningen, der nederst rummer en grav. Ingen rester er fundet, men personen er ikke brændt, så sikkert fra en anden tid. Arkæologen mener det nok er jernmanden – ham der udvandt jernet, der er begravet her. Ovenover er en blanding af slagger fra jernudvinding og sten som ikke findes i jorden heromkring. Sikkert gravminde som senere er blandet med jord, og bygkorn er også fundet. Omrids hvor lerkar er fundet.

 

Her er et lerkar, som senere skal graves frem. Stedet registreres med GPS. Nær derved er fundet et større urne med knoglerester fra begravelse.

Arkæologen er i gang med at udgrave den anden halvdel af graven. Både fundet korn og forkullet træ kan tidsbestemmes, men man formoder at tiden er Ældre Romersk Jernalder ca. 0 – 300 år e. kr.

Og da fotografen gik på stedet, fortsatte arkæologen udgravning, og fandt dette potteskår. Findes der ikke mere, kan der ikke siges noget om tid og anvendelse.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net