Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Skivevej.
 
 

Markussen i/s graver søgegrøfter øst for skivevej.

Søgegrøfterne dækker et stort areal af området hvor motorvejen skal anlægges.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jern i lange baner
Frede Rosenberg

 

De sidste måneder har museets arkæologer været travlt optaget af at grave på strækningen mellem Mejrup og Skivevej. Undervejs er vi - ganske som forventet - stødt på mange lokaliteter fra jernalderen. Men som før fortalt her på siden, så har et enkelt aspekt ved de mange spor efter huse og landsbyer dog overrasket os, da vi næsten alle steder på strækningen er stødt på spor efter jernudvinding.

 

Det har længe været kendt, at man i jernalderen har udvundet jern af myremalm fra de lokale vådområder. Som regel finder man sporene efter jernudvinding i form af de ovne, hvor jernet er blevet smeltet ud af myremalmen. Jemudvindingsovne er dog ikke noget, vi har set så meget til i denne omgang. Til gengæld er de slagger, der opstår i ovnene dukket op i både grave og på bopladser. Så selv om selve ovnene ikke er dukket op, må de være lige i nærheden.

 

Vest for Skivevej har vi fundet spor efter, hvad der er sket med jernet, efter at det er udvundet. Her har vores arkæologer fundet en smedje med esse, ovn og måske spor efter en ambolt. Det våde efterårsvejr har gjort, at vi har måttet sætte et telt op over smedjen for at kunne udgrave den undier forsvarlige forhold. Også i jernalderen har det våde vejr tilsyneladende været et problem. Der var nemlig gravet drængrøfter rundt om et af anlæggene for at holde vandet væk.

 

Da smedjer fra jernalderen er sjældne, har vi tilkaldt eksperter fra Moesgård Museum til at hjælpe os med at udtage forskellige prøver fra jernet og slaggerne, som senere kan bruges til at finde endnu flere oplysninger om, hvad jernet har været brugt til. Ved at sammenligne den kemiske sammensætning af jernet fra Skivevej med genstande af jern fundet andre steder, håber vi at kunne finde ud af, om jernet er blevet eksporteret, eller om det er blevet brugt lokalt.

 

Myremalm er en rødbrun jernholdig malm, der findes i forskellige former i hele Skandinavien og Nordeuropa. I perioden ca. 500 fvt. til ca. 1600 har det været anvendt til jernudvinding her i landet. I middelalderen og senere har den hårde malm også været anvendt som bygningsmateriale, og i dag kan man stadig se malmblokke i bl.a. Sankt Jacobi Kirke i Varde og Højby Kirke i Odsherred. Navnet myremalm er afledt af det fællesnordiske mýrr, der betyder et større vådområde med tørvebund og vandhuller, hvor grundvandet står tæt på jordoverfladen. Som navnet antyder, finder man ofte malmen nær åer, kær og moser. I Danmark findes malmen dog primært som bænke af hårde blokke ved åbrinker og på flade, fugtige jorder.
Kilde Wikipedia.
 

   


 


Her et et eksempel på myremalmSmelteovn til myremalmen , som man forestiller sig den så ud.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net