Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Tvis Ådal
 

Tvis Ådal april 2018
Tekst og Foto Ejgil Basselbjerg


 

Dyreliv omkring Tvis Ådal
Tekst: Ejgil Basselbjerg

Mange af skovens og søens dyrearter findes tæt ved, hvor motorvejstrafikken vil drøne forbi i fremtiden. Oplevelser her er fra en tur en dag i juni 2015 til den forskelligartede natur, der findes omkring Tvis Å. Lige fra dynd og ”hængesæk” til tørre hedeområder.

 

Ikke underlig der skal være fauna passage under motorvejen. Altså åbent mellem bropiller i hele ådalens bredde. Men mærkelig med Vejdirektoratets politik om, at der ikke på en lille del af passagen må være gennemgang for landmanden, der ejer engen, og hans græssende køer og kalve, der er så vigtige for naturpleje i området. Besynderlig når naturfolk og jægere siger, det intet problem er. Skovens dyr forsvinder en tid, når mennesker dukker op, men kommer hurtig tilbage, og de går uden problemer sammen med landmandens dyr. For landmandens dyr er åen et naturligt hegn, men skovens dyr springer bare over, siger landmænd, jægere og andre, der har forstand på natur og dyr.

 


 


 


 


 


 


 


 


 


En næsten hvid musvåge og en flagspætte fik Ulla Voldbjerg Sørensen og Bent Bak dog øje på.
Et svanepar med unger i søen ca. 100 meter fra hvor trafikken i fremtiden vil drøne forbi


Mange dyrespor langs læhegn, skovkanter og marker fortæller om rigt dyreliv på stedet


 

 

 

Ved Tvis ådal tæt ved motorvejsbroen er der som mange andre steder i våd eller moseområder en hængesæk.
En såkaldt hængesæk er et plantesamfund dannet af sammenfiltrede rødder og stængler, der forekommer og vokser i overfladen af en mose eller over åbent vand uden nogen forbindelse til bunden. Der er således ikke tale om de vandplanter der vokser under vandet, eller åkander der har rødderne fast forankret i bunden, ej heller siv, dunhammer og lignende der vokser på lavt vand men har rødderne i bunden. Bestanden kan være så tæt, at man ikke aner vandet derunder. Ældre hængesække kan visse steder bære et menneskes vægt, men ikke overalt. Det kan derfor være livsfarligt at bevæge sig ud på en hængesæk, da man kan falde igennem den og derved komme ned under plantedækket.


Hængesækken ses mellem de 2 bropiller ved Tvis å.

Herunder ses nogle af de planter der er i hængesækken ved Tvis å.


Her er Bukkeblad, et af de mange sjældne planter ved Tvis å.Andre planter og flora ved Tvis ådal.


 

Tvis å broen
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net