Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Fauna & Flora
 
 

 

Naturen langs Holstebro motorvejen.

  

Fra skellet mellem Herning og Holstebro kommune møder vi først Faunabroen og dernæst kommer vi ind i et landbrugs-landskab med bølgende kornmarker eller majs, som er en forholdsvis ny afgrøde i landbruget. For år tilbage var der roemarker med hvad deraf fulgte af fauna af viber og lærker.

Man skal ikke tro, at motorvejen efterlader sig dybe spor i jorden, væltede træer, afbrudte vandløb m.v.

Ved et af de ældste gårde på egnen var gården Havris med 2 ældgamle træer en lind plantet i omkring 1820 og en eg plantet i tiden omkring 1870.

Nej, der er sørget for oprydning og reetablering. Et godt eksempel kan ses på engen ved Havris, hvor der er etableret et naturgenopretningsprojekt.

Næsten en skam, at det ikke er tilladt at standse op og nyde det stor naturområde ved Tvis Å med den første landskabsbro.

Efter Tvis Å kommer Langeland. Området med beplantede nåletræer – især ”juletræer” til eksport. Andre områder hvor der tidligere var hede med planter såsom lyng, gyvel og enebær.

Her er Tvis Nordre Plantage som er rig på fauna og er et stort jagtområde for den lokale jagtforening.

Langs motorvejen er opsat dyrehegn til forhindring af ulykker med påkørte dyr og færdselsulykker.

Forsætter vi nu, kommer Storådalen,
som vel nok er den mest kendte på grund af Storåens laksebestand. Storådalen er rig på fauna og flora og sammen med Savstrup Ådal og Gammelby bæk udgør den også et meget interessant område set ud fra en naturelskers synspunkt.

Lige før vi passerer Viborgvej, er der efter opgravning af sand og grus opstået en 13 ha stor sø (Tovstrup sø) som et rekreativt område for både mennesker og dyr.

Nord for Mejrupkrydset har vi igen et landbrugslandskab med lette jorder i starten for derefter mest fremherskende at gå over til svær lerjord.

Landskabet bliver mere bakket især fra Mejrup Mosebyvej til Måbjerg. Her i Mejrup/Måbjerg området er fauna og floraen anderledes, mere som et normalt landbrugsland.

Mellem Måbjerg og Krunderup er Alstrup med Ellebæk, som lægger navn til det omliggende boligområde.

 

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net