Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Havris Naturgenopretning
 
 Etablering af det store erstatningsareal umiddelbart øst for Havris er her ved at tage form. Selv om der er tale om erstatning for særlig bevaringsmæssig natur, har det været muligt af finde materialet på stedet Jeg forstår ikke helt denne formulering?, siger Bo Boysen.


Stort naturområde ved Morre Bæk

Som en konsekvens af, at Holstebromotorvejen har gjort indhug i naturområder, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, har Holstebro Kommune sammen med Vejdirektoratet udpeget et cirka 8 hektar stort erstatningsareal op til motorvejen ved Herningvejkrydset.
Af Frede Rosenberg
 

Biolog Bo Boysen, Natur og Miljø, Holstebro Kommune oplyser, at der i hele Holstebro Kommune er udpeget naturbeskyttede arealer, hvor man skal indhente tilladelse til at foretage ændringer af tilstanden. Denne regel gælder for både private og offentlige myndigheder – i dette tilfælde også Vejdirektoratet, der har fået opgaven at etablere Holstebromotorvejen.
 

Området er perfekt Han forklarer videre, at de berørte områder, der består af hede, eng, vandløb, mose med videre udgør cirka 4 ha. Dette tal skal ganges med to, som er almindelig praksis, for at finde det samlede erstatningsareal – altså 8 ha. Det udvalgte område ejes i dag af Vejdirektoratet (staten), idet området er erhvervet ved ekspropriation af ejendommen Havris på Morrevej.
Foruden, at det passer perfekt i størrelse, er det også godt egnet strukturmæssigt med både højtliggende arealer og sump-/engarealer ned mod Morre Bæk. Her lever der halvsjældne arter af dyr og planter, som fremover vil kunne indvandre til det nye naturområde.
 

Tinglysning Det ligger fast, at arealet skal tinglyses med klausuler om bl.a. ejerforhold, pasning og brug. Det er endnu ikke afklaret, om arealet skal forblive i statens besiddelse, overgå til Holstebro Kommune eller evt. afhændes til en privat investor.

Bo Boysen kan yderligere oplyse, at det er sikkert, at der skal ske en afgræsning med kreaturer på området, og det er sikkert, at motorvejstrafikanterne vil få et naturskønt område at kigge på, når de til sin tid har taget motorvejen i brug på dette sted.


 Fauna passager for større dyr.

Eksempler på de fauna passager der findes langs motorvej i området.
 


Natur genopretningsprojektet ved Havris - Noget af det som de vejfarende kan glæde sig over.
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net