Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Tovstrup Sø
 
 Et 13 ha. stort areal har dannet grundlag og kilde til de store mængde råstof i form af sand til bygningen af Holstebromotorvejen. Derved skabtes den kunstige sø, som endnu ikke har fået navn, men som vi tillader os at kalde den Tovstrup sø efter gården som havde dette navn.

Søen vil et frem blive et smukt rekreativt  område for dyr og fugle, hvilket kan skimtes på det store billede forneden.

 

Vejdirektoratet oplyser data vedr. den store sø:

Råstofsøen er ca. 13 ha, dybden er ca. 4,5 meter i midten. De første 10 meter af kanten er et fladt skråningsanlæg.  


Hvis man ser gpdt efter kan man se en stor mågeflok har taget søen i brug

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net