Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Eg og lind ved Havris
Tekst: Fhv. skovfoged Ole Grøndahl Olsen
 
Ege træet Linde træet

Eg ved Havris.

D. 24. april 2017 blev en gammel eg fældet ved gården Haurids syd for Tvis på grund af at der skal anlægges en motorvej fra Herning til Holstebro.

Eg – Stilkeg. Quercus  robur

Ud fra årringe er træet vurderet til ca. 100- 105 år. Det midterste af stammen er angrebet af svamp, antagelig svovlgul poresvamp.  Svampen havde forårsaget løst råd i centrum af stammen, det var muligt at pille løs brun-gul råd ud af midten af stammen.  De inderste årringe kunne ikke konstateres og er vurderet på skøn.

Træet havde en stor og bred krone til alle verdenshjørner, hvilket er tegn på at træet er opvokset i læ, samt at der har været lys nok til at skabe en stor krone.

Eg er et lystræ i modsætning til et skyggetræ som f.eks. bøg, det vil sige at der skal have været et åbent areal rundt om træet for at udvikle en stor og bred trækrone.

Konklusion: Træet er plantet på et åbent areal med rigeligt lys og opvokset under beskyttede læ forhold.

Egen er antagelig plantet af Jens Jensen - Karen Olsen ca.  1912-1917. evt. i læ af skov planter i 1869.

De har antagelig ønsket sig et flot solitær træ.

Egen har under opvæksten været udsat for stærk forårsfrost (nattefrost) . Hvilket ødelægger vækstlaget lige bag barken og kan give ringskøre hvilket giver sig udslag i løse årringe, manglende sammenhæng i veddet. Træet har også været udsat for kraftig vinterfrost, der kan give frostrevner, hvilket kan give en kløvningsvirkning med en radial bristning til følge i træet, dårlig sammenhæng af veddet.

Jordbunden er sandet og antagelig noget fugtig. På disse jorde er der ofte forårs nattefrost.

Træet består af splintved og kerneved (det mørke og holdbare)

 

Ole Grøndahl Olsen


Fhv. skovfoged Ole Grøndahl Olsen forklarer her om egetræet tilstand.


Hovedparten af egetræer plantet mellem 1870 og 1920, var plantet med henblik til brug som skibstømmer. Datidens transport form var med lette træskibe der bragte varer til de forskellige landsdele.

Pæreskuderne bragte frisk frugt og grønt til København fra de danske provinser. Fortrinsvis blev disse varer solgt direkte fra pæreskuderne.

Lindetræ ved Havris april 2017.

 Lindetræet skulle ifølge ejerne være plantet i 1823. 

Kæmpelinden skulle fjernes på grund af at der skal anlægges en ny motorvej der hvor linden havde stået siden 1823.

Kæmpelinden besår af flere stammer og den er hul indvendig på grund af råd.

Linden havde sat utallige rodskud rund om stammen så den virkede helt ”lodden”.

De mange rodskud dækkede for udsynet til stammen fra jordoverfladen og ca. 1,5 m opad, så man skulle tæt på for at se selve stammen, der bestod af flere stammer.

På grund af at træet var delt i flere stammer, samt at det var råddent og hult i midten var det uforsvarligt at fælde træet uden hjælp af større maskinkraft.

Årsagen til at træet har flere stammer kan bl. a. være: Forårsnattefrost, der har bevirket at det nyplantede træ har afsat flere topskud. Lind er ret resistent for forårsnattefrost, men kan ved stærk frost tage skade på topskud.

Endvidere kan hare, kreaturer eller hjortevildt have bidt toppen af det nyplantede træ. Træet har så afsat flere topskud.

Man kunne have klippet de overflødige nye skud væk, så der kun havde været en stamme tilbage.

Lind udvikler nogle velduftende blomster, som giver en meget fin, mild og velsmagende honning. Blomsterne kan anvendes til the. Man kan antage at ejerne har haft bier og har høstet den gode honning.

Ejerne har ikke udnyttet træet, der kan anvendes til brænde, billedskærerarbejder samt musikinstrumenter og blidtræ til møbler.

Veddet er spredtporet med utydelige årringsgrænse og har ingen kerne som f.eks. eg. Veddet er let og blødt og slår sig næsten ikke.

Ejerne har haft glæde af træet og den kølige skygge, som det giver om sommeren på grund af fordampning fra bladene.

Ole Grøndahl Olsen

 


Lindetræet plantet 1823


Under lindetræet var der hule og legerum.


Lindetræet var hult og ville på et eller andet tidspunkt væltet under en storm.


Egetræet renskåret - vi tydelige tegn på råd i centrum.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net