Forside Motorvejskort  Motorvejen Artikler Natur & dyreliv Arkæologi Kontakt
  Kommissarius Vejdirektoratet Holstebro Museum Skriv til os

Kommissarius


Hvem er kommissarius
Af Frede Rosenberg

Kommissariatet Jylland

Det svar er det nødvendigt at have rede på, når det drejer sig om ekspropriationer, eftersom kommissarius er den person, der som formand for en ekspropriationskommissionen er udnævnt til at lede og afgøre statens ekspropriationer af fast ejendom (lovbekendtgørelse nr. 1161 af 2008)

Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen med kontoradresse i Højbjerg, er i forbindelse med omtalen af de ekspropriationer, der foretages hvor Holstebromotorvejen skal etableres, forespurgt om sit job:

Hun oplyser, at hun er udnævn som kommissarius ved Statens Ekspropriationer i Jylland. Tilsvarende er der udnævnt en kommissarius for resten af landet.

Kommissionen består af yderligere fire personer, og de nærmere regler for sammensætningen og kommissionens virke findes i en vejledning, som kan hentes på nettet under ”Vejledning Kommissarius”.

Hele proceduren for gennemførelsen af en ekspropriation kan man uddrage af denne vejledning. http://www.kommissarius-jyl.dk/content/vejledning

Men der står intet om fastsættelse af en erstatningssum?

- Nej, den fastsættes af ekspropriationskommissionen, og det sker ud fra begrebet handel og vandel. Hertil kommer, at man som kommissarius for hele Jylland og med mange ekspropriationer har oparbejdet en rutine, siger Mette Plejdrup Nielsen, der igen henviser til nævnte vejledning, hvor hele proceduren ved uenighed om erstatningssummen er beskrevet.

Er kommissarius bekendt med, at kæmpehøje har spillet ind ved fastlæggelse af linjeføringen for Holstebromotorvejen?

- Nej, det er heller ikke mit bord. Jeg skal tage stilling til anlægsmyndighedens endelige forslag -, siger hun ved min telefoniske henvendelse. 
 

Mette Plejdrup Nielsen Stilling: Kommissarius
Mail: mep@kommissarius.dk
Direkte telefon: 87934532

Mette Plejdrup Nielsen er Kommissarius, formand for ekspropriations-kommissionen og leder i den forbindelse kommissionens arbejde
 


 
 

 
   
   
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net