Forside Motorvejskort Motorvejen Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt


 Ove Arkil a/s

 

Arkil er én af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 1800 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet. Vi udfører alsidige entreprenørprojekter over hele landet for blandt andet Vejdirektoratet, Bane Danmark og landets mange forsyningsselskaber, vi håndterer anlægsarbejder, havnebyggeri, fundering, tunnelering og store kabelprojekter, og vi sætter et solidt aftryk på landets infrastruktur. Vi håndterer alle slags forureningsoprensninger og asfalterer både kommunale og statslige veje. Samtidig er vi en stærk aktør på vejserviceområdet, hvor vi er en af pionererne inden for privat vejservice.

Med over 75 års erfaring er Arkil en professionel, topkvalificeret og ofte foretrukken samarbejdspartner for store offentlige og private bygherrer og rådgivere i Danmark. Ledelsen og kontrollen med firmaet er forblevet på familiens hænder gennem tre generationer. Selskabet blev børsnoteret på Københavns Fondsbørs i 1978, og i dag tegnes Arkil af en professionel bestyrelse.

Den naturskønne gamle ejendom Haurids på Morrevej 2 i Tvis, der sidste år blev eksproprieret til fordel for Holstebromotorvejen, får endnu en frist som beboelse, idet entre­prenørfirmaet Arkil, der skal stå for motorvejsbyggeriet fra Aulum til op mod Tvis, ryk­ker ind.

Familien Hanne og Carl Ulrich Nørgaard har som de tidligere ejere af ejendommen bygget en ny villa på Bakgårdsvej 1 i Tvis og har senest boet til leje på Haurids.

Projektleder Bo Nielsen fra det landsomfattende entreprenørfirma Arkil oplyser, at de foruden at skulle bygge motorvejsstrækningen skal foretage nedrivningen af Haurids på et tidspunkt, når strækningen er færdigbygget.  »Vi har set på hele ejendommen og finder den særdeles egnet til at være vores hovedbase under byggeriet. Der er et meget stort stuehus, gildesal og udhuse, hvor der er plads til medarbejdere og maskiner. Endvidere er der udenomsplads til beboelses- vogne/campingvogne.

Når vi er flest, vil Haurids danne ar­bejdsplads for cirka 50 personer,« oplyser Bo Nielsen.

 

 

Faunabroen.

 

 

 

 


Billedet til venstre.

Projektleder Bo Nielsen fra det landsomfattende entreprenørfirma Arkil oplyser, at de foruden at skulle bygge motorvejsstrækningen skal foretage nedrivningen af Haurids på et tidspunkt, når strækningen er færdigbygget.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net