Forside Motorvejskort Motorvejen Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt


Barslund

 

Med 35 års erfaring i ryggen er Barslund et af Danmarks førende entreprenørselskaber inden for anlægs- og forsyningsbranchen. Barslund udfører en bred vifte af opgaver, og løser dem med sikker hånd for både store offentlige bygherrer og private bygherrer. Barslund har stor erfaring med at udføre

 

 infrastrukturprojekter for bl.a. Vejdirektoratet, Banedanmark og kommuner. Barslund er med i alle ender af skalaen, lige fra de allerstørste motorvejs- og jernbaneprojekter i landet, til de mindre anlægsopgaver i tæt trafikerede områder.

 

 

 

 

 

Medarbejderne hos Barslund er samlet i anledning af Motortrafikvejens ibrugtagning.

Barslund-folkene på Bakgaard

En halv snes af medarbejderne fra entreprenørfirmaet Barslund, der forbereder motorvejen, er indkvarteret på en eksproprieret gård på Skivevej ved Holstebro. Vej direktoratet har ikke alene udpeget entreprenørfirmaet Barslund A/S til at udføre motorvejsstrækningen fra Viborgvej til Struer Landevej og forlængelsen over til Krunderup i Holstebro, man har også stillet entreprenørfirmaet den fine, eksproprierede Bakgaard, Skivevej 139, Holstebro til rådighed.

Entreprenørfirmaet, der blev stiftet i 1980, beskæftiger sig med anlægs- og forsyningsarbejde og har hovedkontor i Kvistgaard i Nordsjælland, samt Vest kontor på Øllegaardsvej i Aarhus. Projektlederne Tonny Kjær Andersen og Gerner Glud Jensen har den daglige ledelse af de to hovedentrepriser, der samtidigt udgør den sidste og nordligste strækning af den kommende Holstebromotorvejen og forlængelsen over til Vilhelmsborgvej ved Krunderup. Projekter til henholdsvis omkring 156 og 54 millioner kroner. De to entrepriser, de arbejder på nu, omfatter også sete faunapassager, en cykelsti fra Ny Skivevej til Mejrup Hindkær, og nedrivning af tre eksproprierede ejendomme - Mejrup Skolevej 34, Kalsgårdvej 13 og deres nuværende domicil Skivevej 139. De to førstnævnte er revet ned, og Bakgaard bliver det i slutningen af næste år. Indkvarterings forholdene er meget fine på den gamle slægtsgård. Den giver også plads til, at en halv snes af vejfolkene bor på ejendommen, og udhusene giver plads til materiel. Køkkenet fungerer også – nu under formanden Ole Bjørn Hansens opsyn. Senest stod den på steg og æbleskiver. Arbejdet med motorvejen gik i gang lige før sommerferien med en omlægning af Skivevej. I dag arbejder man på hele strækningen med 25 mand i marken og fem på kontorholdet. Motorvejsstrækningen bliver først færdig i 2018, mens forlægningen efter VD's oplysninger bliver færdigi2017. Barslund skal også bygge de mange tværpassager af motorvejen og forlægningen.

 

Tonny Kjær Andersen fortæller, at motorvejsbyggeriet kører planmæssigt, selvom jordbundsforholdene ved Hjermvej har drillet lidt. Der har blandt andet været problemer med at arbejde i den våde råjord. - Forholdet til de berørte lodsejere har været/er meget fint. Vi har haft besøg af flere af dem - og en har endog fået arbejde hos os. Kontakten til lokalbefolkningen omfatter også, at forældre til skolebørn i Mejrup har givet udtryk for deres bekymring over vores kørsel med store og tunge køretøjer på Mejrup Skolevej. En bekymring j eg godt forstår. Det har vi så godt som muligt taget hensyn til ved at lægge nogen trafik om ad Hattensvej og ved at undgå Mejrup Skolevej på de mest trafikale tidspunkter, siger han.

Forlængelse af motorvejsforløb taget i brug

Sidst på dagen i går fjernede entreprenørselskabet A/S Barslund afspærringerne på Nordre Ringvej og Nordre Ringvejs forlængelse nord for Holstebro, og de første trafikanter kunne herefter køre fra Vilhelmsborgvej til Hjermvej og omvendt på henholdsvis en tosporet og firesporet landevej.

Af Frede Rosenberg

”Holstebro nord-trafikanterne” kan således glæde sig over, at Vejdirektoratet til planlagt tid kan tilbyde et flot vejstykke på i alt ca. 3,5 km inklusive den eksisterende del af Nordre Ringvej mellem det kæmpelysreguleret kryds ved Struer Landevej og et lidt mindre lysreguleret kryds ved Hjermvej, hvor selve motorvejen udmunder.

Vejdirektoratet har vedr. tilladt hastighed oplyst, at den er 70 km/t på vejstykket mellem Hjermvej og Struer Landevej og 80 km/t på det resterende stykke over til Vilhelmsborgvej. Cykelkørsel er forbudt på begge strækninger.

 

Vejdirektoratet har gennemført og bekostet Nordre Ringvejs forlængelse, der vil blive overdraget til Holstebro Kommune. Holstebro Kommune skal dog afholde udgifterne i forbindelse med, at stisystemet Langemettevej føres under den nye vej i en tunnel i forhold til en niveau-skæring. En løsning som hele tiden har været et stort ønske fra beboerne i Krunderupparken.


Pølser og sodavand fra Nordkap hilstes med tilfredshed, hos medarbejderne.


Barslund og Cowi mødtes.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net