Forside  Motorvejskort  Motorvejen Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
Forundersøgelse Besigtigelser  


Detail besigtelser
 


 

Afgivelser til motorvejen tager form

Ekspropriationskommissionens protokol fra den næstsidste detailbesigtigelse i december måned 2014 - strækningen mellem Viborgvej og næsten til Herningvej - er netop offentliggjort.

Af Frede Rosenberg
 

På hele strækningen fra Krunderupparken til Herningvej er til dato gennemført seks hel-ekspropriationer, fire hel-ekspropriationer er varslet, og hertil kommer så, at der af protokollen fremgår, at yderligere to hel-ekspropriationer skal gennemføres.
 

Det drejer sig om landbrugsejendommen ”Vestervang”, Sivegårdsvej 2, der tilhører Vibeke og Niels Jørgen Skytte, samt tidligere landbrugsejendom - i dag kun stuehus – ”Lille Tovstrup”, Viborgvej 144 tilhørende Esben og Thyge Thoustrup.
 

Videre fremgår det af protokollen, at Gammelbyvej afbrydes, der etableres en cykelsti mellem Gammelbyvej og det østlige rampekryds, og der etableres en vendeplads på Gammelbyvej.

Vedrørende samme område kan læses, at der etableres venstresvingsbane på Viborgvej til Hajslundvej.
 

Under besigtigelsen foreslog en tilhører, at der ved Skivevejkrydset etableres en p-plads for lastbiler. Efter protokollen skal denne p-plads kun placeres ved Viborgvej krydset, hvor der også skal laves en samkørsels plads og toiletfaciliteter.
 

Under faunapassager er anført, at tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik.

Kommissionens forhandlingsprotokol kan ses på www.kommissarius.dk

 


Holdet som gennemfører hel og del ekspropriationer ses her med kommissarius Mette Plejdrup. - Billedet er fra Mejrup Skolevej


Her er man på vej til en ejendom på nord siden af motorvejen.

   
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net