Forside  Motorvejskort  Motorvejen Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
Forundersøgelse Besigtigelser
Forundersøgelser

Prøveboringer især ved de store landskabs broer 

Covi A/S har netop afsluttet jordbunds undersøgelserne i deres tildelte område fra Krunderup til lige før Viborgvej, og testresultaterne er på vej til Vejdirektoratet


Prøveboring ved Skivevej

“Sølvbrudeparret”, som man i Cowi kalder Steen Christensen og Kim Nielsen, fordi de har dannet et uadskilleligt borehold i mere end 25 år, er her ved at afslutte boringerne ved Skivevej  mellem Holstebro og Mejrup Hindkjær.

Mens arkæologer er i gang med forundersøgelser af spor eller levn fra fortiden er 3 firmaer i færd med jordbundsundersøgelser af linjeføringen til motorvejen. Der bores i varierende spring langs linjeføringen, dog mest intenst hvor de store landskabs-broer over ådalene skal opføres. Disse prøver danner grundlaget for den jordbundsforbedring eller pilotering ved landskabs-broerne som vejingeniørerne skal have med i overvejelserne i projekterings-fasen.

 

Prøveboring ved Storå dalen

Prøveboring ved Storå dalen øst for Mejrup

Prøveboring ved Mejrup Mosebyvej

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net