Forside Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt


Jorton a/s

 

Hvem er brobisserne

Efter at det første spadestik blev taget for snart to år siden til markering af iværksættelse af motorvejsstrækning på cirka 28 km i Holstebro Kommune, fylder de mange brobyggerier allerede nu forbavsende meget i landskabet. Brobisserne har haft travlt – men hvem er de egentlig, hvordan klarer de hverdagen arbejdsmæssigt og socialt.
Af Frede Rosenberg

Holstebro Lokalhistoriske Klub har besøgt hovedparten af de syv store entreprenørselskaber, der er i gang med brobyggerierne, og det er der kommet følgende ud af:  

På markerne syd for Storåen er mandskabs- og kontorvogne sat sammen, og øverst oppe kigger A/S Jortons daglige leder, Flemming Pedersen, ud over Storåen mod Hodsagervej i samme retning som hans team på i alt 10 mand stille og roligt nu har

støbt ca. 10% af den landskabsbro,  der skal bære Holstebromotorvejen på næsten 300 meter over Storåen og over Hodsagervej.

Flemming kalder mandskabet hjem til kaffepause, men kun halvdelen kommer. Forklaringer er, at her må kaffebrød vige for cement fra betonvognen fra Unicon.

Ved det udvidede kaffebord går snak og latter hånd i hånd, da der stilles spørgsmål om aflønning og tilfredshed med arbejdet.
Det viser sig, at to af brobyggerne bor i en vogn på arbejdspladsen, tre har fast bopæl i Holstebroområdet, mens de resterende kører frem og tilbage fra hjemmet hver dag med madpakken under armen.

Man har 4 dages-uge så weekendopholdet i hjemmet bliver maksimalt, ”og konerne har indrettet sig” lyder det med et smil med tilføjelsen ”vi er jo ikke sømænd eller brunkulsarbejdere, der skal finde en ny kæreste eller leve i druk”.

”Lønnen er baseret på akkorder på næsten alle områder. Og den ordning er vi godt tilfreds med”, siger Kurt Kjeldgaard fra Højmark og sjakbajsen Sven Sørensen fra Glyngøre med et smil og et ”jov-da”, hvilket på godt jysk ikke ligefrem er det værste. De fortæller videre, at de har en god arbejdsplads hos Jorton, hvilket en gennemsnitansættelse på cirka 10 år synes at bekræfte. De tilføjer, at det også er de frie arbejdsforhold ude i naturen med et spændende job, der er tillokkende.

Formanden, Flemming Pedersen, bekræfter, at der en god tone og et godt sammenhold i teamet. ”Her skal man kunne tilpasse sig, stole på hinanden og kunne samarbejde. Det kræver ikke nogen højere uddannelse, når først planerne skal realiseres. Personlig kommer jeg fra stilladset til formandsposten, som jeg har haft hos Jorton ad flere gange over 20 år”, siger han.

 


MERE END 85 ÅR I BYGGEBRANCHEN

JORTON blev etableret i Århus i 1932. I de første år bestod aktiviteterne af mindre jord-, kloak- og vejarbejder. Efter 2. verdenskrig fulgte større entreprisearbejder.

JORTONs vækst tog for alvor fart med det industrialiserede boligbyggeri i 1953. Vi var med overalt i landet

Da boligforeningernes montagebyggerier indtog landet. Med de mange entrepriser, der blev udført i alle dele af landet, opstod behovet for en mere lokal tilknytning til de områder, hvor arbejdet foregik. Odense afdelingen kom til i 1976 og herefter fulgte afdelingerne i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Aalborg og Køge.

Fra at være et lokalt entreprenørselskab tilbage i 1932 er JORTON i dag vokset til en landsdækkende bygge- og entreprenørvirksomhed med opgaver inden for såvel total- som hoved- og fagentrepriser.

 

Foto: Ejgil Basselbjerg og Søren Langkjær.

Landskabsbroen

På markerne syd for Storåen er mandskabs- og kontor-vogne sat sammen, og øverst oppe kigger A/S Jortons daglige leder, Flemming Pedersen, ud over Storåen mod Hodsagervej i samme retning som hans team på i alt 12 mand stille og roligt nu har støbt ca. 60 procent af den landskabsbro på omkring 300 meter, der skal bære Holstebromotorvejen over Storåen og over Hodsagervej.

Den ene brolængde er allerede taget i brug til intern transport af jord med videre, og Flemming siger, at Jortons broarbejde bliver færdig inden sommerferien i år.

Selv om mandskabet bliver gjort opmærksom på, at der er kaffepause, kommer kun halvdelen. Forklaringer er, at her må kaffebrød vige for cement fra Unicons betonvogn.

Ved det udvidede kaffebord går snak og latter hånd i hånd, da der stilles spørgsmål om aflønning og tilfredshed med arbejdet

Det viser sig, at to af brobyggerne bor i en vogn på arbejdspladsen, tre har fast bopæl i Holstebroområdet, mens de resterende kører frem og tilbage fra hjemmet hver dag med madpakken under armen.

Man har fire dages-uge, så weekendopholdet i hjemmet bliver maksimalt, "og konerne har indrettet sig", lyder det med et smil med tilføjelsen "vi er jo ikke sømænd eller brunkulsarbejdere, der skal finde en ny kæreste eller leve i druk".

 

 

Akkordløn

Lønnen er baseret på akkorder på næsten alle områder. Og den ordning er vi godt tilfreds med, siger Kurt Kjeldgaard fra Højmark og sjakbajsen Sven Sørensen fra Glyngøre med et smil og et "jov-da", hvilket på godt jysk ikke ligefrem er det værste. De fortæller videre, at de har en god arbejdsplads hos Jorton, hvilket en gennem snitsansættelse på cirka 10 år synes at bekræfte. De tilføjer, at det også er de frie arbejdsforhold ude i naturen med et spændende job, der er tillokkende.

Formanden, Flemming Pedersen, bekræfter, at der en god tone og et godt sammenhold i teamet.

- Her skal man kunne tilpasse sig, stole på hinanden og kunne samarbejde. Det kræver ikke nogen højere uddannelse, når først planerne skal realiseres. Personlig kommer jeg fra stilladset til formandsposten, som jeg har haft hos Jorton ad flere gange i over 20 år, siger han.
 


Opførselen af Storå broen set i fugleperspektiv Foto.  Eriksson.

 

 

 

 


 


 


 


 


Brobisserne takker af.

Ved Storå bro arbejdet  er Jorton a/s meget tæt på at kunne melde ’’motorvejsbroen færdig”.

Ejgil Basselbjerg og Frede Rosenberg

Jorton A/S tog i efteråret 2015 fat på det store brobyggeri af den næsten 300 meter lange dalbro hen over Storå og i kølvandet fulgte broen over Hodsagervej. Nu er broen så langt færdig, at entreprenørfirmaet i denne måned trækker hovedparten af styrken på 14 mand ud. De resterende bliver færdig med småtingene inden sommer­ferien.
Formanden på bygge­pladsen, Flemming Pedersen, siger, at byggeriet bare er gået efter planen uden over­raskelser. Storåens gode fiskevand dør om dør har han ikke udnyttet - og altså heller ingen overraskelser her.

 


Utroligt at dette forholdsvis lille hold - plus et par stykker flere - på godt et år har kunnet bygge dette "monument" af en bro på så kort tid. Med formanden, Flemming Pedersen, på højre fløj følger: Johnny Jensen, Torben Biohm, John Svenningsen, Rene Nygaard Jensen, Svend-Erik Esmann, Jørgen Strandbygaard, Svend Sørensen, Michael Machenan, Thomas Møller, Kurt Kjeldgaard og Kenneth Dølby. Fotos: Eigil Basselbjerg

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net