Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Markussen aps.
 
 


Afdækning af evt. fortidsminder ved Alstrupvej.


Entreprenørfirmaet Markussen APS, Hogagervej 4, Holstebro har for Holstebro Museum afdækket flere bopladser og fundet en mængde efterladenskaber fra fortiden under muldlaget, hvor Holstebromotorvejen snart kan tages i brug. Af Frede Rosenberg

Fakta: Markussen APS, Hogagervej 4, Holstebro blev i 2016 omdannet fra et interessent-selskab til et ApS, der nu tegnes af Leif Markussen og hans sønner Jesper og Søren. Der er 10 ansatte. Påtager sig nedbrydning, vandløbsoprensning, diverse udgravninger, vognmandskørsel, krankørsel, containerudlejning, anlægningsarbejde, lægning af fliser med videre. Specielt tager de sig af de grønne områder med specialudstyr. Kører en miljøvenlig politik. Udfører arbejde for Naturstyrelsen.Her ses Leif Markussen og sønnerne Jesper og Søren


Det er indehaverne af entreprenørfirmaet Markussen APS, Leif Markussen og sønnerne Jesper og Søren, der med stor tilfredshed beretter, at firmaet i 2015 blev hyret af museet til at deltage i eftersøgningen efter fortidsminder på motorvejsstrækningen i Holstebro Kommune.

De har alle tre deltaget, men det er hovedsageligt deres medarbejder Hans Kjærgaard, der har betjent deres stor ”miljøvenlig” gravko, der har alt det nyeste udstyr – blandt andet en GPS, som også kan fjernaflæses af arkæologerne.

Entreprenørfirmaet Markussen har foruden arbejdet for Holstebro Museum med afdækning af forhistoriske minder og udført arbejder med sikring af å bredder af Storåen.
Udgravninger ved Kalsgaardvej.


Gravkoen ved den store dynge af sten som skal bruges til sikring af å brinkerne.


Sikring af Storåen  syd for Hodsagervej.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net