Forside  Motorvejskort  Motorvejen Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt


Herningvej øst for Tvis

 

 


Forskellige foto fra før byggeriet af Tvis krydset.
Udkørsel fra St. Soels mod Herningvej - Vejen er sløjfet.


Tviskrydset set fra luften


Herningvejs krydset set mod Herning

 

Forskellige foto under byggeriet af Tviskrydset.


 
“ Her til venstre ses Vejdirektoratets nyeste skitse over Tvis krydset”


 

Motorvejskort er venligst udlånt fra Vejdirektoratet. Opdateret 21-12-2018