Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 
 

Tolv ejendomme eksproprieres

 

Ekspropriationskommissionens protokol fra den næstsidste detailbesigtigelse i december måned 2014 - strækningen mellem Viborgvej og næsten til Herningvej - er netop offentliggjort. På hele strækningen fra Krunderup parken til Herningvej er til dato gennemført seks helekspropriationer, fire helekspropriationer er varslet, og hertil kommer så, at der af protokollen fremgår, at yderligere to helekspropriationer skal gennemføres. Det drejer sig om landbrugsejendommen »Vestervang«, Sivegårdsvej 2, der tilhører Vibeke og Niels Jørgen Skytte, samt tidligere landbrugsejendom - i dag kun stuehus - »Lille Tovstrup«, Viborgvej 144 tilhørende Esben og Thyge Thoustrup. Videre fremgår det af protokollen, at Gammelbyvej afbrydes, der etableres en cykelsti mellem Gammelbyvej og det østlige rampekryds, og der etableres en vendeplads på Gammelbyvej. Vedrørende samme område kan læses, at der etableres venstresvingsbane på Viborgvej til Hajslund vej. Under besigtigelsen foreslog en tilhører, at der ved Skivevejkrydset etableres en p-plads for lastbiler. Efter protokollen skal denne p-plads kun placeres ved Viborgvej krydset, hvor der også skal laves en samkørsels plads og toiletfaciliteter. Under faunapassager er anført, at tilgrænsende ejendomme kan pålægges servitut, der sikrer dyrenes frie passage til og fra faunapassagen, herunder at faunapassagen ikke må benyttes af mennesker og husdyr eller af kørende trafik.

 

Her følger de ejendomme som det drejer sig om.


 St. Soels. kke nedrevet, solgt videre.
 


Lavlund. Nedrevet.


Havris. Nedrevet.


Vestervang. Nedrevet.

Vibeke og Niels Jørgen Skytte havde ikke regnet med, at en motorvej skulle komme i vejen for deres liv på Sivegårdsvej og berøve dem det storslåede sceneri, de har med udsigten ned over Storå-dalen. Foto: Frede Rosenberg.

Familien Skytte flyttede ind pa Sivegaardsvej i 1991, efter at stuehuset havde gennemgået en kraftig renovering. Foto: Frede Rosenberg.Ikke nedrevet. Ejet af vejdirektoratet.
 


Lille Tovstrup. Nedrevet.


Øster Tovstrup. Nedrevet.


Tovstruphus. Nedrevet.


Øster Hattens. Nedrevet.


Kouslund. Nedrevet.


Bakgaard. Nedrevet.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net