Forside  Motorvejskort  Motorvejen Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 
Ekstra motorvejs-ben til rundkørslen Gammelbyvej/Viborgvej
 

Gammelbyvej blev afprøvet

 

Politikere vil hjælpe klemte landmænd med ekstra ben til Viborgvej.

Flere landmænd er bekymrede over udsigten til at Gammelbyvej bliver lukket, Hvilket vil betyde en omvej til Hajslund vej til deres marker.
 Kartoffelavler Thyge Thoustrup siger. ”Det lyder rigtig godt, for så får vi en sikker tilkørsel til gården og slipper for en omvej. Ellers ville det være en voldsom udfordring at få transporteret både gylle og kartofler til og fra markerne, ” siger Thyge Thoustrup.

Sammen med sønnen Es­ben Thoustrup dyrker han hvert år 120 hektar med læg­gekartofler. De 5000 tons kar­tofler svarer til 500 læs, når de hentes hjem fra marken. Mens der skal bruges over 200 lastbiler til at køre op til går­den for at hente kartoflerne om foråret, når de bliver solgt i ind- og udland.

Produktionen er meget spredt.
Med en lukning af Gammelbyvej vil de mange lastbiller som henter den produktion som finder sted varer, skulle køre en omvej af vejen som slet ikke kan tåle den belastning det ville være.

 


Kommissarius forhører sig


Gammelbyvej set fra Viborgvej.

Under sidste del af detailbesigtigelsen i går på Viborgvej, hvor det største motorvejsknudepunkt kommer, var der delte meninger om, hvorvidt Gammelbyvej skal afbrydes eller bestå som et femte ben i rundkørslen, der skal etableres på stedet.
Af Frede Rosenberg.

Vejdirektoratet har modsat sig en tilslutning af Gammelbyvej som det femte ben i rundkørslen med de argumenter, at løsningen giver en øget sikkerhedsrisiko, og at den smalle vej slet ikke er egnet til den øgede trafik, som kan forventes, hvis den bliver tilsluttet direkte til motorvejens tilslutningsanlæg.

 Beboerne på Gammelbyvej har forskellige holdninger. Et par af lodsejerne går ind for en afbrydelse, såfremt de bliver nødt til at blive boende, idet de er bange for støjen fra de mange køretøjer, der i den situation vil benytte Gammelbyvej for hurtigt at komme på motorvejen.

Andre lodsejere er stemt for, at Gammelbyvejs status ikke ændres, idet det ellers vil koste dem tid at skulle køre bagud til Hajslundvej for at komme til Viborgvej/motorvejen.

Holstebro Kommune har tidligere, som omtalt her i bladet, tilkendegivet, at man går ind for, at der ikke sker ændringer med Gammelbyvej.

Da man fra Vejdirektoratets side fastholder sit standpunkt, er det overladt til kommissionen at træffe en afgørelse.

Under drøftelserne både på Hotel Schaumburg og ude i marken i går blev det fremført, at Gammelbyvej er meget smal, har skarpe sving og er dårlig funderet.

Dette argument skulle åbenbart afprøves i går af kommissarius med følge kørende i en stor bus og vejdirektoratets folk i en mindre mandskabsvogn. Det synes også at være en god ide - blot man havde valgt at køre i samme retning. For kort før Gammelbyvej støder op til Hajslundvej mødte de to parter hinanden og fik syn for sagen, ”Gammelbyvej er meget, meget smal”.

 En stor og en lille er en for meget. Foto: Thorkild Fleng

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net