Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Forventer ingen gener for dyr eller fugle.
 
 

 

Overblik. Jægerne og naturfredningsfolk holder godt øje med motorvejsprojektet.

Umiddelbart ser Ejvind Grønbæk Og Villy Pedersen som repræsentanter for henholdsvis Tvis Jagtforening og Danmarks Naturfredningsforening ikke, at den kommende Holstebro motorvej vil være til væsentlig gene for dyre- og fuglelivet i område ved Tvis Å og Holstebro Kommunes Nordre Plantage i Tvis.

Som medlem af den lokale jagtforening og formand for Jægernes Kommunale Forbund i Holstebro Kommune, siger Ejvind Grønbæk, at erfaringerne fra andre steder i landet, hvor der er bygget nye motorvejsafsnit, viser, at de større dyr som rå-, då- og kronvildt ret hurtigt får lært at benytte de faunapassager, som er forbeholdt dem.

»Erfaringerne viser, at kronvildt skal have mindst seks meter frirum i højden. De andre arter kan nøjes med fire meter. Og jeg tror, at

Ejvind Grønbæk følger spændt projekteringen af motorvejen. Hans interesse er navnlig rettet mod placeringen af faunapassager.

 Foto: de dyrearter sagtens kan finde ud af at deles om pladsen med landmandens kreaturer, hvor det kan blive aktuelt. Kronvildtet sagtens kan

Villy Pedersen holder også øje med planerne for Holstebromotorvejen for at tilgodese, at naturen behandles så skånsomt som muligt.

gå og græsse ved siden af et kreatur,« siger han med støtte fra Villy Pedersen.

Der er planlagt en faunapassage over motorvejen lige

på den anden side af skellet fra Holstebro Kommune til Herning Kommune - en passage der kan få stor betydning for de mange krondyr, der holder til i området der.

Jægeren fortæller, at man foruden store mængder af de traditionelle fugle- og dyrearter i området også kan møde både skovsnepper, oddere, mårhunde (strejfer) og bævere. Bæverne, der kommer fra Klosterheden, har man kunnet se på to bosteder ved Tvis Å de sidste fem til syv år.

Den bliver dog næppe den store forhindring eller konkurrent, når Vejdirektoratet sætter den 225 meter lange landskabsbro i gang.

Villy Pedersen, der er næstformand i den lokale afdeling af Danmarks Na- turfredningsforening, siger, at hans opgave i forbindelse med motorvejsbyggeriet er at holde øje med, at naturen behandles så skånsomt som muligt. Han nævner som eksempel, at der kan opstå en konflikt, hvis direktoratet vil rette et a-løb ud for at få den rette vinkel i forhold til motorvejen.

Om floraen i området siger han, at den ikke er hans store ekspertise, men han ved, at Holstebro Kommune også er naturens vogtere på det område.

 

Ådalen her ved Tvis Å, hvor den lange landskabsbro skal bygges, byder på mange naturoplevelser. Her skal krondyrene benytte faunapassagerne mellem bropillerne. Foto: Ejgil Basselbjerg.

 

Ejvind Grønbæk følger spændt projekteringen af motorvejen.
Hans interesse er navnlig rettet mod placeringen af faunapassager.


Villy Pedersen holder også øje med planerne for Holstebromotorvejen
for at tilgodese, at naturen behandles så skånsomt som muligt.


En 225 meter lang landskabsbro bygges hen over Tvis Å, hvor markeringsstolpen ses foran lastvognen med udstyr til sikring af jordprøver.
 Foto: Ejgil Basselbjerg.
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net