Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Fuglene tilpasser sig hurtigt
 

Det siger fugletæller Ulla Voldbjerg Sørensen, Brejnholtvej og Bent Bak, Engparken, Tvis, i et interview angående fuglenes forhold, når Holstebromotorvejen tages i brug i Tvisområdet.

Af Frede Rosenberg

Med udgangspunkt fra Jægerhytten på Brejnholtvej har Holstebro Lokalhistoriske Klub sammen med de to fugleinteresserede kikket på området, hvor motorvejen om et par år ændret det natursmukke område ved Tvis Å-dalen med en 225 meter lang landskabsbro tværs over åen.

Begge har som medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening talt fugle over mange år og indberettet deres iagttagelser til foreningen under et. Ulla er lidt beskeden og siger, at hun ikke vil kalde sig ornitolog, men snarer hobby-fugletæller: ”Jeg kender mange fugle, men er jeg i tvivl ude i marken, så hiver jeg tegneblokken frem og tegner karakteristika ned om fuglen, jeg har set, for herefter hjemme med fuglebøgerne til hjælp at fastslå mine iagttagelser, inden jeg indberetter til Bent”.

Begge fortæller begejstret om deres interesse for fugleiagttagelser omkring Tvis Å og deres møde på stedet med en del andre dyrearter. Ulla fortæller, at hun har været posteret ved åen i 22 timer sammenlagt for at se bæverne, som der er en del af. Men hun mødte ikke en eneste, men til gengæld kom en odder forbi.

 

Hvordan tæller man fugle?

 

Bent fortæller: ”Vi bruger både høresans, synssans og erfaringer om fuglearternes adfærd. Først og fremmest er det øjet, der registrer, hvilke arter man ser, men høresansen er også vigtig, når fuglene sidder og synger gemt i træer med blade. I øjeblikket tæller jeg ynglefugle her i Tvisområdet, hvilket man begyndte på sidste år. Vi hører og ser for eksempel mange gransangere og løvsangere, men rederne er svære at finde, og arten må vi derfor kun registrere som sandsynligt ynglende fugle”, siger han.

For at anskueliggøre, hvilke og hvor mange fugle, der er registret over en årrække i området, fremviser Bent lister med i alt 93 forskellige fuglearter delt op kategorier efter, hvor hyppigt de er observeret i Tvis Ådal.

De to amatørornitologer gør opmærksom på, at antallet af fugle og fuglearter er noget svingende – viber, gravænder, agerhøns, bynkefugle er næsten forsvundet. Fødemuligheder, ræve og minke spiller her ind. I den forbindelse gør Ulla opmærksom på, at fødegrundlaget vil blive noget indskrænket for en del fugle, såfremt rørsivene langs Tvis Å ikke bliver holdt ned af græssene kreaturer, hvilket kan blive konsekvensen, når kreaturpassage under motorvejsbroen bliver forbudt.

 

Forskningen viser fugles tilpasningsevner

  

Hverken Ulla eller Bent tror, at motorvejen vil jage fuglene væk fra området. Måske vil de trække sig lidt, mens byggeriet forestår, men de kommer tilbage. De tror, at fugle har nemt ved at tilpasse sig den slags ændringer. Men støjen fra motorvejen kan nærmere skræmme fuglekikkere væk.

Bent er i besiddelse af en studieberetning af to forskere - Pierre Legagneux og Simon Ducatez - fra det biologiske fakultet ved universitet i Quebec i Canada vedrørende fugles adfærd. Her kan blandt andet læses, at forskerne konkluderer, at ligesom fugle kan tilpasse sig forskellige forhold i skove og andre landskaber, kan de også tage bestik og indrette sig efter farerne på de veje, hvor de søger føde.

 

Midt eftermiddag er ikke tidspunktet for at se mange fugle, men en næsten hvid musvåge og en flagspætte fik Ulla Voldbjerg Sørensen og Bent Bak dog øje på.

Foto Frede Rosenberg
 

 

 (Foto Vinter i Storådalen)

Ejgil Basselbjerg har her fanget ikke alene vinterstemning ved Storådalen, men også fugle, der er med til at forstærke en fredfyldt stemningen.

 

 

Tvis Ådal

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net