Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Gården Havris i Tvis som snart er en saga.
 

Maj 2014

Maj 2014

0506. 2014

0706.2018

1206. 2018

1506 2018

2106. 2018

2506. 2018


Den 350-årige landejendom "Haurids" snart en sagablot
Tekst : Frede Rosenberg. - Foto Thorkild Fleng.

 


Haurids set fra vest.

For at give plads til Holstebro Motorvejen var taksationskommissionen onsdag den 21. maj sat stævne i gildesalen på den naturskønne gamle landejendom for at bekendtgøre overfor ejerne - Ulla og Carl Ulrich Nørgaard, Morrevej 2, Tvis - at de pr. første juli i år skal afstå ejendommen til staten


Stenen med navnet "Haurids" ved indkørselen til gården.

 


Hanne og Ulrich med datteren, på trappen med klokken som snart vil blive brugt for sidste gang på Haurids. Foto: Frede Rosenberg

Det var familiens ønske, at der ikke skulle være en masse virak op til og på eksproportions-dagen. For som Ulrich udtrykte det:

-Vi har fået den fineste behandling af myndigheder under hele forløbet, og sådan skulle der helst også sættes punktum. Men det kom dog lidt bag på os begge, at selve forretningsgangen blev gennemført med en næsten ophøjet værdighed, respekt og grundighed, som om vi sad i en egentlig retssal. Det var helt alene den kvindelig kommissarius, der styrede slagets gang. De 12 kommissionsmedlemmer kom ikke med bemærkninger. Til grundigheden hørte også¸ at kommissarius efter en vandring rundt på Haurids erklærede, idet hun så på sin skridttæller, ”nu har vi gået 3,2 km”.

Andre er dårligere stillet
Både Hanne og Ulrich siger, at det er med vemod, at de om et halvt år, må flytte fra Haurids - men de er enige om at se fremad og komme videre.

De har da også allerede planlagt en hel del, idet de på Bakgårdsvej i Tvis har købt en skovgård med henblik på opførelse af en større villa.

-Vi var så heldige eller begunstigede, at en god kammerat ville imødekomme vores store ønske om at købe gården af ham. Hermed oplevede vi, at situationen gentog sig fra den gang, vi handlede os til Haurids, hvor det var Karlshøj, der tilgodeså os. 

-Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at mange af mine landmandskolleger bliver ramt hårdt, når de efter motorvejens etablering må konstatere, at de står tilbage med en amputeret ejendom. Her hjælper erstatningsjord og penge kun lidt-, siger Ulrich.

 


Den gamle lind fra 1823.


Egetræet som må vige for en motorvej.


Medio oktober


Medio oktober


Lindetræet - 1823 - november


Egetræet - ca. 1870 - november

 


Tidstavlen på Haurids (afskrift)

 

 

 

 

 
Foto fra Haurids
 

Gårdspladsen med uret i kvisten,
på lade bygningen.
 

Den indmurede sten med inskription.
 

Ulrich med hunden nede på engen.
 

Gøgeurt i blomst.

Datteren i Hulen under lindetræet.
 
Fakta:

Hanne og Ulrich er gift og har fire børn:

Amalie, Anne Sofie, Mathias og Elna (alder 10-18 år)

Hanne er halvdags kontorassistent i Sønderlandscentret i Holstebro

Ulrich er med en fortid hos Gråkjær Industribyg A/S, Holstebro i dag medejer af Danbauer GmbH, der opfører færdige staldbygninger

Ægteparret købte Haurids af Otto Karlshøj for 14 år siden

De har aldrig haft dyrehold, men jorden  - 78 hektar - er lejet ud.

 

 
 

Roser dog Vejdirektoratet

Mens Ulrich viser rundt på ejendommen, forklarer han, at Haurids ses nævnt med særskilt matrikelnummer i 1664. Af en oversigt over de forskellige ejere fremgår endvidere, at stuehuset blev flyttet og nybygget i 1896. Og kæmpelinden skulle være et levn fra 1823. Selv har Hanne og Ulrich med nænsom hånd ofret store summer på at restaurere hele stuehuset.

Ulrich fortæller, at der er knyttet flere gode historier til ejendommen.

-Jo, det fortælles, at den danske flåde i sin tid fik leveret ege-skibstømmer fra skovene på stedet. Haurids var også en slags tilholdssted for egnens beboere. Der blev afholdt underholdning med den skrånende plæne til tilskuerne, mens terrassen var indrettet som scene. Helt let var det ikke før ombygningen at bevæge sig ”bag kulissen” - for fra folkestuen skulle man nemlig både passere køkken, toilet og et soveværelse, før man var fremme-.

Ulrich vil ikke benægte, at det især er den storslåede naturen med store træer og de flotte engarealer med store kildevæld og maj-gøgeurt, det vil blive svært at undvære. Og for børnene er det barndomshjemmet med blandt andet den store lind, hvorunder de har leget så mange gange, de må sige farvel til.

Som en afsluttende bemærkning siger han:

-Jeg vil rose Vejdirektoratet for, at det var naturen omkring Haurids og kæmpehøjene, der fik prioritet forud for bygningerne, da linjeføringen for motorvejen blev lagt fast.

Efterskrift.

Familien Carl Ulrich Nørgaard, Hanne Nørgaard og deres fire børn fik frist til den 14. april                     

2015 med at fraflytte Haurids, men de nåede ikke at låse efter sig, for entreprenørselskabet Arkil – med opgave at bygge en del af Holstebromotorvejen stod på spring for at tage hele ejendommen i brug til kontor, lager, værksted med videre.

Familien havde i mellemtiden købt skovejendommen Bakgårdsvej 1, Tvis på 37 hektar og bygget en villa på 255 kvadratmeter og et maskinhus dobbelt så stort. Der blev simpelthen ryddet et skovareal på den anden side af vejen, og det nye hus har fået adressen Bakgårdsvej 2C, Tvis.

Carl Ulrich Nørgaard fortæller, at det til dato har været et kæmpe-job at flytte og få den nye bolig op at stå så forholdsvis hurtig. Og her skylder vi Holstebro Kommune en tak, fordi man kunne se, at vi stod uden bolig. Kommunens folk var simpelthen dygtige til at samarbejde og skaffede os de nødvendige tilladelser til at sætte det nye byggeri i gang i løbet af 4 uger-, siger Carl Ulrich. Har fået noget af naturen tilbage -Vi har fået noget nyt at bo i og vi har igen fået en dejlig natur med skov og eng. Skal vi være hudløs ærlige, så vil vi ikke bytte tilbage med Haurids nu. Det kan trods alt være en trøst for andre, der skal forlade hus og hjem.

 Vores fire børn er nok mest berørt af ekspropriationen af Haurids – det er jo deres fødehjem, de er blevet revet bort fra. Deres situation kan nok bedst beskrives, ved at vores datter på 18 år spurgte, ”far hvordan flytter man? ”. Hun fik svaret, ”man putter i flyttekasser”, fortæller Carl Ulrich.


Erstatningsbeløbet brugt

Carl Ulrich vil ikke ud med, hvad de fik udbetalt for Haurids; men han kan betro dem, der tror, at man bliver rig efter en ekspropriation, at de må tro om igen. Men vi har fået nyt hjem som vi er blevet rigtigt glade for. I den forbindelse vil han gerne have frem, at han synes, der er alt for lidt fokus på dem, der ikke bliver fuld-eksproprieret.

De får lov til at leve videre med en amputeret ejendom, der er blevet meget værdiforringet. De står måske også med et vejsystem, der giver dem lange transportveje med landbrugsvarer og maskiner, og så må de tålmodigt sidde og vente, indtil myndighederne efter mere end et år træffer afgørelse om en evt. kompensation.

Træk på en ekspropriations-kyndig Carl Ulrich siger, at han stærkt vil anbefale, at den, der skal igennem en ekspropriation, find en rigtig kompetent rådgiver, der har ekspertise på området.

-Jeg fik hjælp af juristen og rådgiveren Ole Kirk fra Landbrugscenteret. Han var en fantastisk støtte igennem hele forløbet.

 

På den 37 hektar store ejendom har Carl Ulrich fået god plads til 25 stk. kreaturer af racen Skotsk Højlandskvæg.  Her har han fået lokket en flot tyr frem. "Og den er ganske fredelig". Fortæller han


Det skotske højlandskvæg trives fortræffeligt i de nye omgivelser.


       Familiens Nørgaards nye ejendom.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net