Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Havde jernaldermanden får lus?
 
 

Havde jernaldermandens får lus

Det spørger arkæolog Martin Risvig sig selv om, mens han en kold majdag graver i en ny blotlagt jernalderboplads syd for Viborgvej i Holstebro, hvor den nye motorvej vil passere.

Frede Rosenberg

”Vi har fundet bopladsen med spor efter seks huse på bunden af de søgerender, som gravemaskinen har lavet på stedet. Gårdbebyggelsen er fra jernalderen nærmere dateret fra ca. år 500 f.Kr. Som det kan ses af fotoet, overlapper nogle af husene hinanden, hvoraf kan udledes, at husene har afløst hinanden. Træhusene med stråtag har på det tidspunkt haft en levetid på omkring 30 år”, fortæller Martin og tilføjer:

”Ud fra stolpehuller kan vi også udlede, at der har været en stald med smalle båse til dyr – muligvis får. Og den side af sagen kan vise sig at blive meget interessant, idet man ved en ny teknik har mulighed for at antage, hvilke husdyr beboerne har haft”.

Arkæologen kan ikke fortælle om større fund på bopladsen, men der er dog fundet rester efter nedgravede lerkar, der kan have indeholdt føde. Det skal de fortsatte undersøgelser vise, når karrene er taget op.

Undersøgelserne af denne boplads er snart færdige og skal afløses af de forventelige fund, der bliver gjort, når nye søgerender på kartoffelmarken gennemføres på motorvejslinjen.

 

Bopladsens dyrehold?

Museumsinspektør Astrid Skou Hansen, Holstebro Museum, oplyser, at man for første gang her ved museet vil forsøge at udlede, hvilke husdyr man har holdt, og hvilke afgrøder man har dyrket.

”Ud fra jordprøver vil man eftersøge spor efter parasitter - lus med flere -og deres værtsdyr. Ud fra arten af parasitter sammenholdt med andre brikker i det puslespil håber vi at kunne udlede, hvilke dyr de har levet på, hvor gamle dyrene er blevet og hvilket foder de har indtaget. Alt for at få et dækkende billede af bopladsens levevis”, siger museumsinspektøren.                     

 

 

 

Således kom aftegninger og stolpehuller efter seks jernalderhuse til syne ved Viborgvej efter at ”Catten” og Martin Risvig og hans kolleger havde været i gang. Hele afsløringen er blev stedfæstet nøje efter gps-systemet, her med museumsinspektør Astrid Skou Hansen som ”opmåler”. Opmålingerne er så detaljerede, at for eksempel et rundt stolpehul kan overføres til et avanceret pc-program og udskrives. Foto: Holstebro Museum  

Martin Risvig sidder her ved et af lerkarrene, der skal nærmere undersøges. Der er kun bunden af karret, der er i behold, efter at jorden op gennem tiderne er blevet bearbejdet. Foto: Åse Kristensen

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net