Forside  Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
Ikke glad for sin nye nabo.

 


 

TVIS: Advokat Karl Villumsen, Aarhus, der siden 1968 har haft sin gang på en fritidsejendom i Knudsens Plantage ved Tvis Å, er ked af sin nye nabo, Holstebromotorvejen, der er under etablering.
 

Han siger, at ejendommen så tæt på Tvis var et unikt, rekreativt område uden støj af nogen art. Nu er brugerne af ejendommen så trætte af udsigten til den kommende motorvej med støj og forurening fra ca. 10.000 motorkø­retøjer i døgnet, at de under ekspropriationsforretningen ønskede at få hele ejendom­men eksproprieret. Et ønske som ikke blev honoreret.

 

Jagthytten - eller nærmere villaen - i Knudsens plantage ved Tvis Å er opført af nu afdøde Åge Iversen, der havde privatbopæl og regnskabskontor på Viborgvej i Holstebro.

Ejendommen er overtaget af hans to børn, Søren Iversen og Bodil, der er gift med Karl Villumsen.
 

Jeg har haft min gang på stedet siden 1968 og har som jæger bemærket, at der altid har været og stadig er meget råvildt i plantagen. I de senere år har der også været en pæn bestand af dåvildt. Gennem årene har jeg også set kronvildt. Men det forekommer mig, at der over de senere år er sket en indskrænkning i kronvildtbestanden. Om det skyldes motorvejsarbejdet, kan jeg ikke bedømme. For år tilbage er der også set en fiskeørn i plantagen, siger Karl Villumsen.

 

Biolog Niels Kragh Kristensen, Vejdirektoratet, op­lyser, at der opsættes et vildthegn med en højde på 180 langs hele Holstebromotorvejen. Kronvildt kan springe over et vildthegn på 180 cm - og det kan ske, når dyret føler sig presset.
 

Karl Villumsen er noget skeptisk over for virkningen.

 Jeg tror man får svært ved at regulere krondyrenes færden. De er ikke meget for at passere under en motorvej eller over en smal faunapassage, siger han.
Frede Rosenberg
Billedtekst

 

 

 


Bodil Villumsen spejder ned mod engen til motorvejen i det fjerne.

En af ejerne, Bodil Villumsen, viser, hvor tæt på motorvejen kommer (kan skimtes i baggrunden). Hun deler manden, Karl Villumsens, bekymringer for fremtiden mth. at kunne slappe af på og ved familiens fristed. Foto: Ejgil Basselbjerg
 

Jagthytten

Udsigt fra terrassen til motorvejen.

 

Udsigten fra motorvejen - huset skimtes i baggrunden.
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net