Forside  Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 
Ingen olie men en motorvej
 


 

For år tilbage søgte man efter olie i undergrunden mellem Mejrup og Holstebro. Nu bores der huller og udtages jordprøver for at undersøge bæreevnen for den kommende motorvej.
Af Frede Rosenberg

Projektleder og ingeniør Henrik Buskov, COWI A/S, lokaladresse Nupark, Holstebro, oplyser, at COWI før sommerferien i år begyndte at foretage jordbundsundersøgelser for Vejdirektoratet på den nordlige strækning af den kommende motorvej. På et tidspunkt havde man tre borehold i sving, og nu er man lige ved at være færdig.

- Foruden prøveoptagninger af jordens beskaffenhed på selve motorvejslinjen og ramperne, er der udtaget prøver, hvor der findes broer og skærende veje, samt hvor der skal anlægges cykelsti fra Holstebro til Mejrup Hindkær, og hvor der skal graves ud til regnvandsbassiner. Tæt på 200 huller er det blevet til-, oplyser Henrik Buskov.

Boringernes dybde og antal afhænger af, om de tages på selve motorvejslinjen, eller hvor der skal placeres fundamenter. Terrænforhold og belastning kan også spille ind. De sikrede jordbundsprøver sendes til COWIs eget laboratorium i Sunds.

På grundlag af jordbundsforholdene udarbejdes der boreprofiler og geotekniske rapporter, der går videre til Vejdirektoratet, hvor de igen danner grundlag for den endelige projektering, kan Henrik Buskov oplyse og tilføjer:

-  Det har været en spændende opgave for COWI her lige i vores baghave-.

Finder i overraskelser i boreprøverne?

-  Nej, næsten aldrig. En enkelt mønt en gang. Ja, så stødte vi også på et menneske, der sad lodret i jorden, da vi sikrede jordprøver ved havnepartiet i Ålborg. Der kom først en tand med op. Nå, vi arbejdede videre, så kom der en knogle og dele af et bælte til syne. Det kunne vi ikke bare lade passere og fik tilkaldt arkæologer, der fastslog, at det var et menneske fra gammel tid, vi var stødt på-, fortæller Steen.

Foruden COWI foretager følgende geotekniske firmaer Rambøll, GEO og Niras med jordbundsundersøgelser på motorvejsstrækningen.

 

”Sølvbrudeparret” Steen og Kim

På Mosebyvej ved siden af en stor lastvogn mærket COWI har et par gulklædte mænd travlt med at putte boreprøver i plastiksække, der bæres ind i lastvognen. Samtidigt gøres der klar til at hælde en slags ler ned i boringen¸ som forsegler den, hvorefter boringen afsluttes med et betonrør, der stikker lidt op af jorden.

- Nu er vi færdige, og vi efterlader da ikke et hul i bondens jord-, forklarer boreformand Steen Christensen, der sammen med sin uadskillelige makker Kim Nielsen netop er ved at slutte boringerne, som COWI har fået ansvaret for på strækningen Krunderup til lige før Viborgvej.

Steen inviterer indenfor i lastvognen, hvor der afsløres et lille bekvemt mandskabs rum med bord og stole og varme. På væggen hænger der et foto af en slags brudepar.

-   Ja, der er så Kim og mit samarbejde med boringer i konstant mere end 25 år, der har afstedkommet, at vores kammerater fandt det sjov at kalde os sølvbrudeparret – og den betegnelse hænger ved. Skulle det ske, at Kim skifter arbejdsplads, så gør jeg det også, tror jeg – vores gode makkerskab kan jeg ikke undvære-, siger Steen Christensen.


Makkerparret Steen Christensen og Kim Nielsen har så fint et makkerskab ved borearbejdet for en god arbejdsgiver COWI, at de har holdt sammen i mere end 25 år, hvilket har medført, at de ikke går under andet end ”sølvbrudeparret”. Foto: Thorkild Fleng


Fed moræneler er noget af gevinsten, når der hentes jordbundsprøver
 op fra en dybde helt ned til 14 meter. Foto: Thorkild Fleng
   
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net