Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Kartofler på Langfart
 
 


Landmand og kartoffelavler Thyge Thoustrup, Viborgvej 144, Holstebro, fortæller, at han i et I/S sammen med sin ældste søn, Esben Thoustrup, der bor på Gammelbyvej 5, er meget spændte på, hvilken betydning den kommende Holstebromotorvejen vil få for deres kartoffel avl på et større areal, der nu bliver motorvej.

Af Frede Rosenberg
 

Hans ejendom Ll. Thoustrup er i dag, hvad bygninger angår, reduceret til en stor nyere villa i to etager, der er lejet ud, mens Thyge og hustruen, Karen, er flyttet tættere på Holstebro by.
 

Om den netop gennemførte detailbesigtigelse og den efterfølgende ekspropriation siger Thyge Thoustrup: - Det er mit håb, at villaen vil blive eksproprieret, fordi den komme til at ligge kun 70 meter fra motorvejen, der efter planerne på stedet er ført op i seks meters højde. Endvidere kan jeg af de fremsendte tegninger se, at min villa kommer til at ligge på kanten af et grus indvindings areal. Samme sted hvor der tales om, at der skal være en sø.
 

-  Endvidere er jeg spændt på, hvad der skal ske med mit ni hektar store engstykke ned mod afgreningen til Savstrup Å. Men allerstørst er mit ønske, at Vejdirektoratet kan indse, at det er af stor betydning for alle, der bor på Gammelbyvej, at der bibeholdes en direkte vej til Viborgvej. Her har Esben og jeg vores særlige interesse med hensyn til kartoffelavlen på begge sider af vejen ved det kommende store motorvejsknudepunkt. Endelig vil jeg pege på, at Gammelbyvej mod nord og over mod Hajslundvej i dag slet ikke er fundamenteret til øget trafik-.

 


Lille Tovstrup, januar 2015.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net