Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 

Trafikknudepunkt Måbjerg sætter planer i gang.

 

 

Mange spørger, hvordan bliver trafikforholdene, hvor Holstebromotorvejen udmunder i krydset ved Struer Landevej?

Af Frede Rosenberg

Af Vejdirektoratets kortmateriale suppleret med oplysninger fra projektleder Gerner Glud Jensen, der er ansat hos entreprenørfirmaet Barslund A/S med ansvar for bygningen af motorvejen på stedet, fremgår, at der etableres lysregulering i krydset med svingbaner. Altså ingen rundkørsel.

Motorvejsafsnittet udmunder i krydset som en firesporet vej (to i hver retning) og fortsætter som Nordre Ringvej mod vest som en tosporet vej. Og cyklisterne får en cykelsti direkte til Nupark fra krydset.

 

Planer om etablering af stort servicecenter

Chefen for Holstebro Kommunes Planlægningsafdeling, Søren Hemdorff, oplyser, at kommunen er blevet præsenteret for et stort servicecenter-projekt fra firmaet M-2 Ejendomsudvikling, der har planer om at opføre et center ved omhandlede store kryds i Måbjerg, hvor motorvejen udmunder.

Projektet har været forelagt kommunens økonomiudvalg, der har meddelt tilbage, at planlægningsafdelingen kan arbejde videre med projektet.

 

M2 Ejendomsudvikling ved Mikael Lauerberg, Mejdal, Holstebro bekræfter, at han har planer om, at etablere et 20.000 kvm stort service-center på arealet nordvest for motorvejskrydset ved Struer Landevej.

Planerne går helt tilbage til før motorvejsbyggeriet var besluttet. Allerede den gang tydede alt på, at området ville blive et større trafikknudepunkt. Bliver bioetanol-anlægget (MEC) en realitet vil navnlig lastbiltrafikken stige enormt på stedet. Man anslår, at der kommer en vogn med halm til bioetanol-anlægget hvert 4. minut.

Service-centeret skal tilbyde alle slags servicer til alle trafikanter, og et cafeteria indgår også i planerne. Med centerets placering vil mange trafikanter kunne undgå at skulle helt ind på Ringvejen for at blive serviceret.

Mikael Lauerberg fortæller videre, at han har flere interessenter på hånden.

 

 


Skitse af krydset ved Struer Landevej. Udlån  - vejdirektoratet.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net