Forside  Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 
Kraftig advarsel om kviksand

 

 

Entreprenørfirmaet M.J. Eriksson A/S, ved projektleder Søren Mikkelsen, der af Vejdirektoratet har fået overdraget at bygge cirka 8,5 km af Holstebromotorvejen på strækningen fra Tvis til Mejrup, kommer med en kraftig advarsel om ikke at betræde det cirka 12,7 hektar store område syd for Viborgvej, hvor der er etableret to rundkørsler ved den nye motorvejsbro, idet der i forbindelse med indvinding af sand er opstået kviksandlignende forhold.
Af Frede Rosenberg

Søren Mikkelsen uddyber sin advarsel:

”På det store areal er fundet et meget fint 8 meter dybt sandlag, som graves/fiskes op for at blive brugt til motorvejen. De første 3 meter af sandlaget kan umiddelbart fjernes af firmaets maskiner. Men herefter møder man vandspejlet, og gravkøerne må i gang med at ”fiske” sandet op under vandoverfladen. Det våde sand lægges i bunker, for at vandet i løbet af et døgns tid kan løbe bort og sandet kan transporteres videre til bestemmelsesstedet. Herunder nyder firmaet godt af, at der allerede er bygget et brospor over hvert af de vandløb, der er på strækningen”.

”Resultatet af at fjerne det våde sand fra de store dybder er, at der efterlades et ustabilt lag, der virker som kviksand. Det - sammenholdt med at vandtemperaturen kun er på 2-3 grader - gør, at det er livsfarligt at færdes på stedet. Der er adgangsforbud til området, hvilket vi har tilkendegivet ved placering af 10 skilte ved adgangsvejene”, siger Søren Mikkelsen.

Stor maskinpark

Søren Mikkelsen oplyser, at hans firma, M.J. Eriksson A/S, har hovedkontor i Brøndby, og er kendt fra mange store anlægsarbejder over hele landet, og man slår på en stærk kompetence understøttet af en stor maskinpark.

Denne entreprise lyder på 124 millioner kroner og er den sidste store entreprise på den nordlige motorvejsstrækning. Arbejdet blev startet efter sommerferien 2016 og skal være afsluttet i september måned 2018. Med til opgaven hører at der skal etableres en stor samkørsels-plads ved Viborgvejbroen. Ved pladsen vil der blive etableret udsigtsposter, så man kan skue ud over motorvejen og den sø med grundvand, der opstår, hvor man fjerner sandet.

For tiden er der 25 mand på opgaven. De kommer fra hele landet, og mange af dem bor på campingpladsen i Sunds.

Det er meget bekvemt, at de ca. 670.000 kubikmeter sand, der skal bruges til motorvejen, kan udvindes så tæt på som tilfældet er ved Viborgvej. Entreprenørfirmaet har flyttet ekstra maskiner her til området, så maskinparken p.t.  tæller 10 dumpere, to store gravemaskiner og fem små, 3 dozere og en del tromler, siger Søren Mikkelsen

 

 

 

 

 


Gravmaskinen er her ved at ”fiske” sand op af den dybe sandgrav med kviksand. Brinkene er også ustabile endnu og kan let skride i dybet. Foto: Frede Rosenberg.
 

Projektleder Søren Mikkelsen her ved et kortudsnit over motorvejen ved Viborgvej, hvor han peger på stedet, hvor samkørsels-pladsen etableres tæt på den kunstige sø. Foto: Ejgil Basselbjerg
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net