Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 

Normalt Vejdirektoratet advarer mod kviksand


 

 


Byggepladsen ved motorvejsbyggeriet er ingen legeplads, understreger Vejdirektoratet igen, efter der er opdaget kviksand-lignende jord, der kan være farligt for uvedkommende.
 

HOLSTEBRO Det er ikke helt som i Indiana Jones eller i Anders And blade, men det er kviksandlignende tilstande, der får Vejdirektoratet til igen at advare på det strengeste mod at færdes på byggepladser.
 

Modsat de gruopvækkende scener, man tit ser på film, med fint ørkensand, så er der nærmere tale om en slags "yoghurt-konsistens", når maskinerne skovler vådt jord op til tørring i forbindelse med motorvejsbyggeriet. Kviksand og dybe udgravninger syd for Viborgvej får derfor Vejdirektoratet til på ny at understrege, at det er farligt for uvedkommende at opholde sig på det omkring 12 hektar store areal.
 

- Vores budskab er, at man ikke må færdes på byggepladser. Det gælder generelt, men man har lige nu en situation, hvor man graver, og det kan
 

Kviksand er en løs vandfyldt jord som let påvirkes af masse eller tryk. Kviksand kan dannes med sand, ler eller andre kornede jorde, som er vandmættede eller overmættet af vand, som flyder nedefra fra for eksempel et kildespring med nok tryk til at dele og holde kornene oppe i vandet. Det uforstyrrede sand er ofte fast eller ser fast ud, indtil det udsættes for chok eller et pludseligt tryk, som for eksempel at man træder ned i det, hvilket gør det flydende, da det mister sin friktion. [Kilde: Vejdirektoratet]

 

Kviksandet er opstået, fordi man har en råstofs tilladelse til at grave og bruge 400.000 kubikmeter sandmateriale til motorvejsbyggeriet på strækningen mellem Mejrup og Tvis, forklarer Janie Winther Ipsen. Det er i området ved den nye motorvejsbro og etableringen af to rundkørsler øst for Mejrup, at der advares mod at færdes.
 

På et stort areal, hvor der skal være en sø, graves sandet op, indtil man møder vindspejlet og grundvand, og dernæst graver man under vandoverfladen.
 

- Det sand lægges i depoter ved søen til tørring og kan derfor få denne kviksands virkning, og når overfladen på disse depoter er tør, ligner den almindelig jord, men det er sandet ikke neden under overfladen, siger projektlederen.
 

Bunkerne med sand bliver omkring halvanden til to meter høje, og det farlige element kan bestå i, at det øverste lag tørrer først og ligner den almindelige jord ved siden af.
 

- Det kan være svært at gå op ad, eller man kan sidde fast, og det kan være farligt, siger Enterprise leder fra Vejdirektoratet, Jørgen Brock.
 

- Det er et arbejde, der tager længere tid end normalt, fordi det foregår under vand. Det kan sammenlignes med at grave en ske ned i noget sukker. Her er der en top på skeen, men det er der ikke, når der er vand med, for så går det kun fra kant til kant - uden top. Af samme grund bliver depoterne i sagens natur ikke Mange høje. Sand er meget drænende, så vand i sand forsvinder rimeligt hurtigt - efter omkring et døgns tid, vurderer Jørgen Brock.
 

- Sammenligner vi med jorden nord for Viborgvej, så er der her ler-materiale, og det ville aldrig blive fundet egnet. Vi graver kun dér, hvor der samfundsmæssigt er en gevinst at hente, siger Jannie Winther Ipsen.
 

Der er opstillet ti advarselsskilte, og Vejdirektoratet understreger, at selvom det ligner en sø, og den kan virke tiltrækkende, så skal man holde sig væk fordi det er en byggeplads. Udgravningerne forventes at vare indtil foråret 2018.

 

Her viser medarbejderen fra Eriksson hvorfra råstofmaterialet hentes

 

Råstofsøen set fra rummet med Google.

 


Langsomt , emn sikkert hentes materialet til motorvejen.


- Det er ikke et rekreativt område, så vi forventer ikke, at det er et sted, folk i forvejen bruger, men vi er selvfølgelig forpligtiget til at advare og bringe et budskab om, at det bestemt ikke er en legeplads, siger projektleder Janie Winther Ipsen om motorvejsbyggeriet mellem Mejrup og Tvis. Foto: Frede Rosenberg

Skulle uheldet være ude:

Medbring en solid gren - enten til at tjekke for kviksand eller bruge til at komme op med. Hvis du synker, lægges grenen på kviksandets overflade, og du lægger dig på ryggen oven på grenen. Når der er gået et par minutter, har du opnået ligevægt med kviksandet og holder op med at synke. Den bedste måde at undslippe kviksand på, er at flyde ovenpå. Det er nemmere at flyde i saltvand end i ferskvand, men det er endnu nemmere at flyde i kviksand. Nu skal du arbejde grenen ned under dine hofter, så den ligger i en ret vinkel på din rygrad. Grenen forhindrer, at hofterne synker, mens du langsomt trækker benene fri af kviksandet - et ad gangen. Nu mangler du bare at tage den korteste rute til fast grund. Husk: langsomme bevægelser. [Kilde: Spejder.dk]

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net