Forside  Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt


T
oget må vige for motorvejen

Ledvogterhuset  "Tvislundvej 10" Tvis, var i sin oprindelse bygget på stedet af DSB i 1904 og tjente som bolig for ledvogteren ved Vejle-Holstebro-banen. De sidste 12 år har Anne og Thomas Merrild Brogaard ejet huset, men nu er det slut i og med, at kommissarius den 3. juni skrev ”eksproprieret” i sin kendelse, for at Holstebromotorvejen uhindret kan fortsætte under jernbanen, der hæves fire meter og placeres på en kæmpejordvold. To trafikårer vil herefter være lige partnere i kampen om infrastrukturen til og fra Vestjylland.

Tekst og foto af Frede Rosenberg


Toget har så godt som aldrig generet familien - kun en smule, når det var forsinket eller aflyst.

De købte ledvogterejendommen - huset på 120 kvadratmeter og grunden på 1495 kvadratmeter - for 495.000 kroner. Thomas synes ikke, det kommer andre ved, hvilken erstatningssum, de fik, men han tilføjer, at de er godt tilfreds.

Mindre tilfreds med motorvejsforhandlingerne.

- Lige før, motorvejsprojektet kom på tale, ville vi sælge og stod med en kontrakt i hånden. Men handlen måtte droppes, da ingen kunne fortælle os nærmere om linjeforløbet. Vi havde de langtrukne forhandlinger om Silkeborgmotorvejen i tankerne.

En artikel under overskriften ”Stavnsbundet grundet motorvejen” fra marts 2013 i Dagbladet Holstebro satte imidlertid skub i forløbet. Ulla Tørnæs (daværende MF for venstre) gik ind i debatten og var med til at skabe så meget røre, at motorvejsprojektet kom på finansloven og blev vedtaget ved årsskiftet 2013/14.

Det lange sagsforløb var ved at gå os alle på nerverne. Endte det med en linjeføring til Holstebro Nord eller Holstebro Syd. Mange andre grundejere har haft de samme bekymringer som os. Sådanne langstrakte forhandling skal undgås en anden gang – her bør vores politikere have lært noget -, siger Thomas.


På dette sted placeres en langstrakt kæmpejordvold til jernbanesporet, der hæves så meget, at der er fire meters frihøjde til motorvejen.

Hurtig i vendingen

Familien Brogaard kan fortælle, at kommissarius Mette Plejdrup Nielsen som formand for ekspropriationskommissionen havde anderledes fart over feltet. Syv dage efter, at Thomas under et borgermøde i Tvis gav udtryk for, at han gerne så Ll. Urlundvej eksproprieret, havde han svar. Tilsvarende var de efter en rundvisning på ejendommen enige om betingelserne på under fem minutter.

Thomas siger, at familien har været meget tilfredse med deres lille ledervogterhus – blot var der ikke plads til en familie på fire. Toget har ikke generet dem: - Det hørte vi den første uge – og når det var forsinket eller aflyst -, siger han.


Familien Brogaard har givet ledvogterhuset en større renovering – bl.a. en ny ydermur. Kommissionen bemærkede det, og Thomas er sikker på, at det blev taget i betragtning ved fastsættelsen af erstatningen. 
 

Foto fra Ll. Urlundvej
 

Under renoveringen af huset var Thomas bevidst om at bevare det oprindelige indtryk. Derfor blev der monteret et ”gammelt” komfur, og en bue med marksten fuldendte nostalgien


Fakta:

Anne er rejsekonsulent hos Team Benn

Thomas Merrild Brogaard er projektleder og medejer af byggefirmaet Kongsgaard A/S

Familien har to børn – Malthe på halvandet år og Mille på fire

De flytter snart ind i et af firmaets ny energivenlige huse på Teglparken i Holstebro 
 

Ledvogterhuset julen 2014
Ledvogterhuset januar 2015
   
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net