Forside  Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Ryger naturplanen ved Tvis Å i vandet

I fremtiden vil trafikken på den nye motorvej drøne midt gennem Tvis sogn lidt øst for byen. Her bor Lise og Henrik Nørgaard med børn på en større gård i Tvislund, som området kaldes fra gammel tid. Tekst og fotos: Ejgil Basselbjerg

Lise er lærer i folkeskolen og Henrik passer de 125 ha jord og et moderne svinebrug. De er syvende generation på stedet. Alt er passet, velplejet og familien interesserer sig for naturen, jagt og fiskeri, hvad der er gode muligheder for. Tvis Å løber øst/vest, og deler marker.

Henrik fortæller, at han som barn ofte var på tur til åen med fiskestang, ikke så mange fisk, men nød naturen og stilheden. Lise nyder nu en tur sammen med børnene på familiens Islandske heste, over marker, ådal, den lille bro eller spang og rundt i skoven på den anden side.

I ådalen findes sjælden natur, hængesæk som er flere meter dynd af planterester, mosser og mange interessante plantearter. For at den kønne natur kan fortsætte, skal engen plejes af landmandens dyr. Henrik har en flok Limousine køer til at græsse der. Henriks far havde mælkeproduktion og en flok kvier om sommeren. Afgræsses engen ikke, gror der siv, pilekrat og skønheden forsvinder.


Lise og Henrik Nørgaard på vandring langs Tvis Å
 

Naturplan

Henrik og Lise fortæller, at de har godt samarbejde med naturvejledere ved Holstebro Kommune om pleje at naturen. Ja vejledere siger, det er den flotteste og mest alsidige natur i kommunen, der findes på deres jord og inden for lille afstand, siger Henrik. Tæt ved ådalen findes skov, hede, flere søer og moser.

Sammen med Dansk Landbrugsrådgivning har Henrik og Lise fået lavet en naturplan. En tryksag er udgivet, til vejledning for andre landmænd om hvordan naturen bør plejes med afgræsning. En pleje med ammekøer, er ikke en god forretning. Når kunden står hos slagteren for at købe bøf til grillen, frister let en endnu billigere vare fra udlandet.


lise og Henrik Nørgaard ved besigtelsen.

Motorvejen

Vejen vil dele marker på lange led. Og en bro bliver bygget over ådalen og naturligvis med faunapassage under. Lise og Henrik er helt med på, der skal bygges motorvej. De vil selv gerne køre let ud, landbrug og andre virksomheder har behov for store transporter, så selvfølgelig skal der være motorvej til Holstebro. Og de er klar over, andre ville sige som dem, at det var sjovere, streger til vejplan var sat et andet sted.

Motorvejsbroen bygges dog ikke over den særprægede natur, men lige ved siden af. Så det er fint nok. Det store problem er Vejdirektoratet, der har bestemt og dikteret at under og i nærheden af broen må kun færdes skovens dyr og forbud mod at både ejeren og hans dyr må færdes der. Henrik skal sætte hegn op et stykke fra brokanten, om det bliver 25, 50 meter eller anden afstand, ved direktoratet endnu ikke, hvad de vil forlange.

I vores lille gruppe, der dokumenterer om motorvejsbyggeri, har vi snakket med jægere, naturfredningsfolk, andre naturinteresserede og landmænd. De siger alle, det er noget pjat, naturens og landmandens dyr går gerne på de samme arealer. Skovens dyr viser sig godt nok ikke, når folk færdes i nærheden, men de vender hurtig tilbage. Og som Henrik siger: ”Det er helt unødvendigt med elhegn ved Tvis Å. For ammekøer er åen en helt naturlig afgrænsning, hvorimod skovens dyr bare springer over, hvis de ønsker det”.

Fornuftig, godt og praktisk

Landbruget ligger vest for, hvor motorvejen bygges. Det meste af jorden og engen er øst for. Det er fornuftigt, hvis Henrik på sin ATV, der ikke må køre på landevej, kunne køre under broen, når han skal se til sine afgrøder på marker, dyr og natur i engen. Ikke til kørsel med store landbrugsmaskiner, med dem er det ikke problem de få gange om året med at køre på landevejen.

Det er godt for ammekøer og kalve, hvis de kan gå under broen, op på den høje mark når det bliver efterår og til gården med læ og ekstra foder.

Og praktisk hvis Lise og børnene på de Islandske heste kan tage turen under broen ned i engen og rundt i skoven. I stedet for at de skal ud på den offentlige vej.

Men alt det er forsøgt diskuteret med Vejdirektoratet og kommissarius i spidsen. De lytter ikke, med dikterer et klart nej, er den klare melding fra Lise og Henrik.

 


Besigtelse på Gedbovej.
 


Besigtelse på Gedbovej. Henrik Nørgaard ses i midten
 


Oplevelser med kronvildt

Når Holstebromotorvejen står færdig, må faunapassagerne ikke benyttes af mennesker, køretøjer eller kreaturer for ikke at skræmme især kronvildt bort fra passagerne har Vejdirektoratet slået fast.           

Det vil i tilfældet ved Tvis Å betyde, at landmanden, der hidtil har afgræsset arealer ned mod åen, vil blive forhindret i at drive sine kreaturer derned – medmindre han benytter en offentlige omvej.

Manglende afgræsning vil medføre, at der opstår en tæt rørskov, som vil være til stor skade for dyre- og plantelivet på stedet, siger fugle- og plantekyndige.

Holstebro Lokalhistoriske Klub, der netop har som formål at afdække den kommende motorvejs indflydelse på mennesker og natur, vil derfor anmode enhver, der har kendskab til kronvildts reaktionsmønster ved møde med specielt kreaturer, om at give os underretning på vores mailadresse eller facebook.

 foto mangler

 

På fotoet, der venligst er udlånt af Vejdirektoratet, er illustreret, hvordan den 225 lange landskabsbro er planlagt udført med en faunapassage syd (og ikke nord) for Tvis Å.

 

 
 
 
 
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net