Forside  Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 
Mejrup skolevej 36
 


 

Den sidste Helekspropriation

Kommissarius Mette Plejdrup Nielsen var som formand for Ekspropriationskommissionen på besøg i Mejrup i torsdags, hvorunder formentlig de sidste to hel ejendomme blev eksproprieret i Holstebro kommune for at give plads til den kommende Holstebromotorvejen.
Af Frede Rosenberg

Specialarbejder Henning Avnsbjerg Nielsen, Mejrup Skolevej 36, var den sidste, der fik besøg. Som forud varslet blev hele hans faste ejendom bestående af stuehus fra trediverne og udbygning samt 2400 kvadratmeter grund eksproprieret. Ejendomsværdien er sat til 1 million, men hvor meget mere han får udbetalt, vil han helst ikke ud med.
Hans stuehus er placeret kun cirka 60 meter til den nye motorvej.

”Og med udsigten til de mange motorkøretøjer så tæt på med et betydeligt højt støjniveau som følge, er jeg faktisk tilfreds med at komme herfra. Jeg har efterhånden også vænnet mig til tanken med al den snak, der har været om den store vej, og de mange papirer jeg har modtaget vedrørende samme”, siger Henning Nielsen, der er 59 år. Han er alene, og har haft den nedlagte landbrugsejendom i 24 år. Nu kigger han sig om efter en lejebolig i Holstebro – helst et mindre hus.


 


Henning Nielsens ejendom vil få motorvejen næsten i baghaven, og hertil kommer den medfølgende støj fra de mange biler. Den røde stolpe på fotoet markerer midten af motorvejen.
Foto: Frede Rosenberg.


Ældre foto af Mejrup Skolevej 36.


Mejrup Skolevej 36 September 2015

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net