Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Håndsrækning til lokalhistorisk klub
 
 

 

Holstebro Lokalhistoriske Klub fik i torsdags noget uventet besøg og støtte fra Vejdirektoratet, ved projektleder Janie Winther Ipsen og kommunikationskonsulent Bjørn Kock Sørensen, i forbindelse med klubbens beskrivelse af Holstebromotorvejens tilblivelse under overskriften ”Mennesker og natur må vige”.

Af Frede Rosenberg

 

Klubben, der har fire medlemmer, har eksisteret i et par måneder og har det formål at fotografere og beskrive, hvor Holstebromotorvejen langsomt ”pløjer” sig vej hen over vores naturskønne landskab med konsekvenser for de berørte mennesker, naturen og det der gemmer sig under jorden. Klubbens arbejde kan følges på hjemmesiden www.holstebromotorvej.dk

Vejdirektoratet var underrettet om klubbens aktiviteter, men havde selv anmodet om mødet, der blev afholdt på Nupark, hvor adm. dir. Peter Petersen hilste på.

 

Janie Winther Ipsen fortalt, at hun er projektleder for den del af motorvejen, der strækker sig fra Løven Å til Krunderup. En strækning, der er delt op i fem etaper, og over de næste fire år færdiggøres fra  syd mod  nord.

-          Jeg er lidt kendt i Herning Kommune, hvor vi tidligere har bygget motorvej til forskel fra Holstebro Kommune. Det der er specielt her i Holstebro Kommune er, at motorvejen går gennem flere meget naturskønne områder – især ved passage af å-dalene ved Savstrup Å med tilløb, Storå og Tvis Å,- sagde hun.

 

Begge repræsentanter fra Vejdirektoratet understregede flere gange, at borgerne i kommunen skal føle sig trygge med forløbet af motorvejsbyggeriet, og at man blot kan henvende sig, såfremt man ønsker flere oplysninger om byggeriet, end der kan udledes af nyhedsbrevene, som alle kan abonnere på. Alle interesserede kan melde sig til på projektets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/holstebromotorvejen.

Mødet sluttede med, at der blev aftalt en nærmere forretningsgang for samarbejdet mellem VD og fotoklubben.

 

 

Janie Winther Ibsen har været projektleder hos VD siden 2007, og hun har over en årrække været vejingeniør hos Vejle Amt og Randers Kommune. Foto: Vejdirektoratet.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net