Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 
Motorvej giver vækst.
Borbjerg Hvam

 

Den kommende motorvej komme til at betyde meget for erhvervslivet. Ansatte, leverandører og kunder vil spare køretid, de mindre byer vil blive aflastet, og det vil blive lettere at rekruttere arbejdskraft, siger direktør.

Af Frede Rosenberg

Med kun omkring fem kilometer til den kommende motorvej vil det være attraktivt for mange at bosætte sig i Borbjerg-området, mener Formand for Borbjerg-Hvam Borgerforening, Jens Lindbjerg, der bor i Hvam.

 »Foruden den fine infrastruktur, vi får, kan vi tilbyde 15 kommunale byggegrunde, en sportshal, Borbjerg Kirke, et godt foreningsliv, en skole og en daginstitution, samt en købmand, hvad mange andre små landsbyer ikke har.

 Endelig har vi Borbjerg Mølle Kro omgivet af en flot natur med kuperet terræn, sø og golfbane,« siger Jens Lindbjerg.

 Med sin arbejdsplads i Fare, har Jens beregnet, at morvejsforbindelsen vil komme til at spare ham for 40 minutters kørsel hver dag.

Snoet vej til kroen

På Borbjerg Mølle Kro tager kromutter Esther Jensen imod, som hun har gjort det i 28 år, hvad enten det er til familiefester, den traditionelle

Søndags frokost og kaffearrangement eller det er gæster fra stort set hele verden, der kommer på besøg for at se hendes 2300 forskellige elefant-figurer, som hun siger.

 »Jeg er glad for udsigten til en motorvej, så tæt på Borbjerg. Det gør det nemmere at komme hertil, men de sidste km fra motorvejen til kroen behøver ikke at blive ændret - jeg elsker at køre på snoede veje på min motorcykel,« siger kroværten.

 

 Esther Jensen vil tilføje "motorvejen” i sine reklamer, men hun tror ikke, flere kunder. Borbjerg Mølle Kro er nemlig kendt langt omkring i forvejen at motorvejen vil give væsentlig, siger hun.

 

Dansk Minkparpir.

Borbjergs største

Direktør Bjarne Sørensen, Minkpapir og Pal-Cut, Hedegaardvej 13, håber, at anlæg af motorvejen vil give den sidegevinst, at Borbjerg får en bedre tilkørselsvej fra Viborgvej.

 »Jeg har i årevis anmodet Holstebro Kommune om en opgradering af Hedegaardvej, og tilmed har jeg tilbudt økonomisk støtte - men, intet er sket. Nu er det så mit håb, at kommunen i forbindelse med motorvejen kan få kringlet noget,« siger han.

 Afdelingschef Annette Vognbjerg, Holstebro Kommune, Vej og Park, oplyser, at der er budgetteret med en udvidelse og udretning af Hedegaardvej samtidigt med, at Holstebromotorvejen bliver færdig i 2017/2018. På budgettet for år 2017 er der afsat 1.6 millioner kroner og for år 2018

er der afsat877.000 kroner. En cykelsti fra Viborgvej til Borbjerg indgår ikke i projektet.

 Voldsom trafik

 Trafikken af store tunge lastvogne til Minkpapir og Pal-Cut under samme tag er op mod 800 vogne på årsbasis. Det giver et stort pres på Hedegaardvej, som den ser ud i dag med mange sving og ringe bredde. »Jeg vil betegne den som livsfarlig under dårlige vejrforhold,« siger Bjarne Sørensen.

 Han har store forventninger til motorvejen.

 »Motorvejen vil generelt komme til at betyde meget for erhvervslivet. Ansatte, leverandører og kunder vil spare køretid, de mindre byer vil blive aflastet, og det vil blive lettere at rekruttere arbejdskraft,« siger Bjarne Sørensen.

 Dansk Mink Papir A/S etablerede sig i Struer i 1987 med udgangspunkt i en automatiseret produktion af papirsposer til taning af mink. I 1991 flyttede virksomheden via Esbjerg til nuværende bopæl i Borbjerg. Virksomheden - i daglig tale Minkpapir - har udviklet sig til at være en højt specialiseret og moderne

Bjarne Sørensen har i mange år forsøgt at få Holstebro Kommune til at opgradere Hedegaardvej i Borbjerg- med den nye Holstebro-motorvej i sigte håber han, at det endelig lykkes. Foto: Thorkild Fleng

 Skaber vækst

 Direktør Mogens Christensen, Borbjerg Sparekasse, har et godt indtryk af, hvad der rører sig i Borbjerg og omegn, hvor han har været henholdsvis souschef og direktør i sparekassen siden 1995.

 »Jeg tror helt sikkert, at motorvejen vil skabe vækst i Borbjerg og omegn - ja på hele den nordlige og østlige side af Holstebro. Der er jo kun seks-syv kilometer til tilslutningsstederne på Viborgvej og Skivevej . Lidt populært sagt, så får vi kun glæder og ingen ulemper,« siger han.

 Men han ved, det har været belastende for de mennesker, der over de seneste måske fem år har måttet leve med usikkerheden om, hvorvidt de ville blive eksproprieret eller ej.

 »De har i mange år været låst fast med hensyn til at investere i maskiner og bygninger, ligesom et salg har været meget svært. En usikkerhed, vi godt har kunnet fornemme her i sparkassen, og det er godt, at det er ved at være afklaret hele vejen rundt,« siger Mogens Christensen.

 Han bygger sine vækstformodninger på, at der kun er fem beboede villaer til salg i byen, og ved siden af sparkøbmanden er 15 kommunale grunde til salg. 


Som femtegenerations-købmand i Borbjerg er Bjørn Jacobsen og hustruen, Hanne med en ny fremtidssikret forretning klar til at byde nye beboere velkomne. Som de siger: "Motorvejen åbner nye veje for Borbjerg”. Foto: Frede Rosenberg

Perfekt placering

 Sparkøbmandsparret Hanne og Bjørn Jacobsen, Købmandsgade 1, har begge kun store positive forventninger til motorvejens indflydelse for beboerne i området.

 De overtog købmandsforretningen efter Bjørns far i 2004, mens forretningen lå på Naltoftevej. I februar måned i år flyttede de til deres nye supermoderne forretning på cirka 450 kvadratmeter i Købmandsgade 1 - lige op til 15 kommunale byggegrunde.

 »Her er vi placeret perfekt i forhold til den kommende motorvej med omkring seks kilometer til både Viborg- og Skivevej s af- og tilkørsel. Ve j en over Hvam til Skivevej er meget fin, mens vejene til Viborgvej er smalle og med mangesving,« siger Bjørn Jacobsen, der gerne ser Hedegaardvej udbygget.

 »Det er mest fornuftig ikke mindst af hensyn til de mange, tunge lastvogne, der dagligt kommer til og fra Minkpapir. Så vil problemet med, at chaufførerne kører forkert og havner inde i selve Borbjerg, hvor der er dårlige vendeforhold, blive løst,« siger købmanden.

 Jens Lindbjerg benytter Hajslundvej, når han skal ned til Viborgvej og videre til sin arbejdsplads Danpo ved Give, men han siger, at andre vælger Hedegaardvej, som nok er nemmere at rette ud og gøre bredere. Foto: Thorkild Fleng


Købmandsbutikken i Borbjerg


Borbjerg Mølle ved vintertid.


Borbjerg Kirkeby 2005
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net