Forside  Motorvejskort Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Motorvejen må ikke dele os op
Tekst og foto Af Frede Rosenberg
 

Næppe tvivl om, at ”oldtidsmotorvejen” har haft betydning for dannelsen af lokalsamfundet – men vil Holstebromotorvejen på samme måde få betydning for landsbyen Mejrups udvikling både med hensyn til erhverv og befolkningsforskydning. En rundspørge gav følgende svar.

Salg- og Marketingchef Torben Strømgaard, der bor på Elkjærvej i Mejrup og er formand for Mejrup Borgerforening, har mange positive ord om den kommende motorvej.

-Men, siger han, vi skal også tænke på, at mange lodsejere ikke har det godt med udsigten til, at de skal afstå/har afstået bygninger og jord til den nye vej-.

-Ellers er det positivt for Mejrup. Vi har allerede set, at en erhvervsdrivende har valgt at slå sig ned på Lægårdvej for at være tæt på motorvejen. Og jeg tror på, at flere vil følge efter. Det er nu en gang sådan, at er infrastrukturen i orden, så følger erhvervet efter.

-For den almindelige husejer tror jeg, at motorvejens tætte placering på Mejrup vil medføre, at huspriserne vil stige. Så er der også lagt op til, at vi får et kreativt område, der hvor der skal graves jord op til vejbyggeriet. Der bliver der måske plads til et vandområde-.

-Men når alt det er sagt, så skal vi i Mejrup Sogn hele tiden have for øje, at motorvejen ikke må skiller os. Vi skal forblive et samlet sogn. Og vi skal stå sammen om, at der bliver lavet et tilsluttende vejnet, der tilgodeser alle – her tænker jeg også på at landmændene skal have de nødvendige ”traktorveje”, så det ikke bliver nødvendigt at køre ind i vores landsby.


Torben, Lars og Per studerer Vejdirektoratets skitseprojekt over det påtænkte motorvejsforløb en kilometer mod øst ved Viborgvej. På en nyere skitse er det ovale parkeringsareal flyttet syd for Viborgvej.

Adm. Direktør Per Vinther Møller, Flinteøksen, Mejrup, der er meget engageret i det sociale liv i Mejrup, har ligeledes store forventninger for Mejrups borgere med en motorvej så tæt på.

-Den kommer bare 20 år for sent. Vores politikere har simpelthen været for sløve. For dem drejer alt sig kun om hovedstaden – de griner blot ad os her i udkantsområdet. De tror vi skal have motorvejen for nemt at kunne køre til Sjælland, nej, vi vil i fremtiden benytte den nye vej for at komme bekvemt til grænsen og videre ud i Europa-.

-Ingen tvivl om, at den nye vej vil være til stor glæde for erhvervet, og hertil kommer, at vi alle får en mere sikker vej at køre på-, siger han.

Brugsuddeler Lars Peter, Dagli’ Brugsen, Mejrup, siger om sine forventninger:

-Jeg har egentlig ikke gjort mig så mange tanker om den kommende motorvej. Men en del medlemmer i ejerlavet her på Kobberupvej, hvor jeg bor, tror, at trafikken gennem Mejrup vil forøges. Og det begrundes med, at trafikanter fra midtbyen i Holstebro har den korteste vej til motorvejen via Mejrup-.

-Her i brugsen er motorvejen heller ikke ofte på tapetet, jeg tror befolkningen i Mejrup forholder sig afventende.

Mejrup Kirkeby

Selvstændigt kirkesogn 5 km. øst for Holstebro.
Indtil kommunalreformen 1970 Selvstændigt kommune.
Indbyggertal. ca. 3200
Mejrup Skole: elevtal ca. 650.
Fodboldklub: Mejrup GU.
Mejrup har også Kultur og Fritids center med tilknyttet 2 idrætshaller.

Mejrup Kirkeby i 1340 nævnt som "Mætorp". Der var engang 3 skoler, - Sparkasse oprettet i 1873. Den 31/3 1900 var det et indskud (opsparing) på 22. 700 rentefoden var 4% - Hvilket var fordelt på 154 konti. - Der var et missionshus bygget i 1899.
I den østlige del af Mejrup finder man et handels og industriområde med flere handels og industri virksomheder.


Hovedgaden set fra Holstebro


"DagliBrugsen" Det lokale mødested når de daglige indkøb foretages


Hovedgaden set mod øst

Gang broen over Storåen syd for Mejrup -
Foto Kirsten Rasmussen

Let og elegant


Mejrup Kirke er bygget omkring år 1200


Kæmpehøjen på Mejrup Kirkegaard

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net