Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 

Motorvejs møde godt besøgt på Nupark
 

 

-En ekspropriation af hus og jord er et stort indgreb for den familie, det går ud over, den skal vi tage hånd om – derfor har vi indkaldt til dette motorvejsmøde-, indledte Kristian Gade som formand for Holstebro Struer Landboforening, da cirka 50 lodsejere var mødt op på Nupark i går aftes.

Af Frede Rosenberg

På hele motorvejsstrækningen fra Herning til Holstebro skal cirka 220 lodsejere afgive jord/bygninger til Holstebromotorvejen – så fremmødet må siges at være pænt. Og de fremmødte fik en god orientering om, hvad der venter dem.

 Status over projektet

Chefrådgiver Erik Jensen, Ejendom &Jura og Heden & Fjorden oplyste, at han er med i en trup på fire, der hjælper de medlemmer, som snart får besøg af ekspropriationskommissionen. Under status og præsentation af en tidslinje kunne han fortælle, at der allerede er foretaget flere såkaldte helekspropriationer, der hvor de stor vejbroer skal placeres. Og den 28. i denne måned foretages der yderligere tre ekspropriationer.  

 Rettigheder og muligheder

Det punkt tog chefkonsulent Ole Kirk, Viden centret for Landbrug, sig af. Som rådgiver i mange ekspropriationsforretninger startede han med at udlevere et ottesiders notat om hele forretningsgangen ved en ekspropriation, erstatningsopgørelse, skatteopgørelser m.v. Især ulempegodtgørelse fyldte meget i hans gennemgang.

-Og jeg finder erstatningsbeløbene for lave. Vi har oplevet, at Højesteret i en sag vedrørende støjgener halverede et krav på 200.000 kroner til det halve med den begrundelse, at man i det tætbefolkede Danmark selv måtte tåle en vis støj-, fortalte han.

 Sov på kommissionens afgørelse

Af bitter erfaring havde gårdejer Steen Friis Møller, Donneruplund, Give, mange advarende ord fra år tilbage, da hans ejendom blev ramt af motorvejsbyggeriet over til Vejle.

-Det burde være sådan, at man i det afgørende øjeblik under det afsluttende møde med kommissionen, skulle have ret til at sover natten over, inden man sagde ja eller nej til kommissionens afgørelse. Så vil give jer det råd, at I bør hyre to rådgivere. En ekspropriation har et sådant omfang, at der er meget at huske på. Det er også rart at få råd fra to, når man skal gøre erstatningskravet op. Endelig vil jeg give jer det råd, at I får et tilsagn fra Vejdirektoratet om jordkøb skrifteligt-, sagde gårdejeren fra Give.


Kristian Gade.

 

Mange havde benyttet sig af lejligheden til at høre om deres rettigheder
 og muligheder fra eksperter og råd fra en Give-gårdejer.
Foto: Frede Rosenberg

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net