Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Nu sker det - Motorvejen starter op
 
 Nu sker det – Holstebromotorvejen tager form

Resultatet af meget politisk spilfægteri er for længst forbi, arkæologerne er næsten færdige med at afdække fortidens minder, ekspropriationerne af fast ejendom og jord er gennemført i nødvendigt omfang, for at byggeriet af broerne som noget af det første kan begynde.

Af Frede Rosenberg

Men borgerne må være indstillet på, at det skal være skidt, før det kan blive godt.

Her tænkes først og fremmest på, at det vil medføre trafikale gener, når så stort et trafikanlæg skal se dagens lys.

De i forvejen hårdt prøvede trafikanter på Herningvej må først lægge for.

 

Ned på 50 km i timen

Entreprenørfirmaet Arkil, der har fået ansvaret for motorvejsstrækningen fra Aulum til Morrevej ved Tvis, er næsten færdig med at lave en forlægning af Herningvej, hvor motorvejen skal føres over. I den forbindelse skrive
 

Vejdirektoratet ved projektleder Janie Winther Ibsen:
"Vi har valgt at bygge en helt ny vej, hvor der kan køres 50 km/t, uden om byggepladsen til trafikken på Herningvej. Det er bedre for os, da entreprenøren får arbejdsro, og det er meget bedre for trafikanterne, der på den måde bliver meget lidt påvirket af arbejdet," siger hun. Vejdirektoratet forventer, at entreprenøren er klar til at flyttet trafikken over på den midlertidige vej umiddelbart efter sommer-ferien

Projektchef Karsten Lægdsgaard fra Arkil oplyser, at den ca. 600 meter lange forlægning skal benyttes i ca. et år, mens selve motorvejsbroen bliver udført af Arkils samarbejdspartner entreprenør CG Jensen A/S, der har hovedkontor i Glostrup.

 

 


Aflastningsvejen som bruges mens det store Tvis kryds bliver bygget.

Det er her trafikanterne skal ned på max 50 km/t i forhold til i dag, hvor hastighedsgrænsen er 90 km/t. Foto: Ejgil Basselbjerg

 

Entreprenør Leif Markussen, Skave har også sat sit præg på motorvejslinjen ved at foretage brinksikring både ved Storåen og Savstrup Å.

Entreprenøren fortæller, at det arbejde lige passer ind i konceptet for firmaet, der har ni ansatte og i forvejen har meget arbejde for kommunerne heromkring med udbedring af vandløb, udgravning af vandhuller med videre.

Her er Markussen færdig med brinksikringen ved Storåen, hvor motorvejen skal føres over i retning mod Hodsagervej. Foto: Ejgil Basselbjerg

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net