Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Kæmpehøj vælter Øster Hattens
Tekst og foto: Frede Rosenberg.
 


Det er disse kæmpehøje på stribe, der bestemmer, hvor motorvejen skal placeres
 

Lis og Svend Lykkegård må først i juni se i øjnene, at deres herlige hjem Øster Hattens på Viborgvej 141 i Holstebro, bliver sat til kroner og ører for senere at blive revet ned for at give plads til den kommende Holstebro Motorvejen.

Allerede når man fra Viborgvej svinger ind på asfaltvejen, der gennem frodige, blågrønne kornmarker fører op til den store landbrugsejendom Øster Hattens, fornemmer man, at her bor folk, der har tjek på tingene.

Den antagelse bliver bekræftet, når vejen går over til en flot allé og gårdsplads med hvidgråt nyrevet grus. En gåtur i haven, rundt om de mange bygninger og en placering i stuen med et langt kig mod syd fuldender helhedsindtrykket af orden, smuk vedligeholdelse og sans for det æstetiske.


Lis og Svend Lykkegård har fra sydhaven et fint kig ned over Viborgvej.


Haven og alle bygninger er velplejede hos Øster Hattens.

Kunne have overlevet
Svend ”har” fem kæmpehøje, han godt kunne have undværet i den aktuelle situation:
-Jeg er ikke modstander af, at fortidsminder bevares, men der må være en grænse. Det forholder sig sådan, at fire af de her omkringliggende ekspropriations-truede ejendomme - inklusive Øster Hattens - kunne have været reddet, såfremt myndighederne havde givet dispensation til at afstandskravet mellem den kommende motorvej og fem kæmpehøje blev mindsket fra de 150 meter til mellem 50 og 100 meter. Kæmpehøjene er beliggende på min jord lige syd for Viborgvej. Jeg har fremført det urimelige i, at der her tages større hensyn til de døde end de levende.

Men nej, den repræsentant fra Vejdirektoratet, som var på besøg, fastslog, at nu var stregerne slået på papiret, og fjernelsen af de berørte ejendomme kunne man betale sig fra-, siger Svend Lykkegård med bitterhed.

Svend fortæller, at kæmpehøjenes afgørelse på linjeføringen er bevist i og med, at den første og kasserede skitse viste, at motorvejen skulle anlægges ca 100 meter vest for Østre Hattens og krydsede Viborgvej, hvor sidevejen fører op til Øster Hattens.Lis og Svend i deres smukke have

Svend og Lis Lykkegård kan fryde sig over deres ”nye” have og villa, men siger, at penge ikke klarer alt, når man mister sit hjem efter næsten 50 år.Lis Lykkegård døjer fortsat med psykiske problemer efter at have mistet sit hjem. En herlig ny bolig med udsigt over Vandkraftsøen med et kig til hendes fødehjem ved Uhresøvej kan ikke opveje tabet af Øster Hattens, siger hun. Foto: Frede Rosenberg

Har I forslag til ekspropriationsramte?

”Få fat i en god advokat til at føre jeres sag. Vi fik anbefalet advokat Gert Lund fra Århus. Ham var vi meget tilfreds med, og det samme har flere af vores naboer været. Salæret løb op på 80.000 kroner, men Vejdirektoratet refunderede de 50.000.

Yderligere vil jeg sige, at praksis med hensyn til fuld ekspropriation bør omfatte ejendomme, der ligger indenfor en afstand på 200 – 300 meter fra motorvejen. Som det er i dag, kommer de nærliggende ejendomsbesidder, der kun mister jord, ud med et stort økonomisk tab, når de vil sælge ejendommen. Og skattemæssigt er der også forskel fra dem, der mister hele ejendommen.

Mit forslag vil koste staten en del kroner. Men har staten råd til en motorvej, må staten også have råd til at undgå, at en del kommer i en økonomisk klemme.

Endelig vil jeg foreslå, at Vejdirektoratet passer noget bedre på de ejendomme, de overtager ved ekspropriation. I vores tilfælde blev der begået indbrud og tyveri halvanden måneds tid efter, at vi var fraflyttet”, siger Svend Lykkegård.

 

Foto fra Øster Hattens

Om nogle år pløjer motorvej sig ind her med sigte mod flagstangen.


Rosenbedet i den smukke have.Lis og Svends skønneste ”plet” er stuen med haveudsigten.
 


Til en velforsynet maskinpark hører et komplet værksted.

 

Fakta

Lis og Svend Lykkegård er henholdsvis 70 og 72 år

Ejet og drevet landbrugsejendommen Øster Hattens i 45 år                         

Ejendommen er på 40 hektar med hovedsagelig lerjord

Dyreholdet er sat ud

Har lejet yderligere 110 hektar jord

På markerne er der et rigt dyreliv

 

Ingen mystik vedrørende kæmpehøjene

Projektleder Lars Hald Petersen, Vejdirektoratet er forespurgt om kendskabet til kæmpehøjenes rolle i sagen.

Han siger, at den første skitse over motorvejslinjen passerede lige hen over Lykkegårds kæmpehøje. Men da man fra Holstebro Museum oplyste, at kæmpehøjene havde høj prioritet, valgte Vejdirektoratet at friholde højene ved at flytte linjeføringen mod øst, hvorved Øster Hattens måtte vige. Det ville have medført store forsinkelser, såfremt Kulturarvsstyrelsen skulle have været hørt. Han tilføjer, at første projekt sikkert havde ramt andre ejendomme.

Frede Rosenberg

 

Efterskrift (oktober 2017)

Ekspropriationen gav uventede problemer

Lis og Svend Lykkegård kunne den 3. juni 2014 servere kaffe og kage i vante omgivelser for ekspropriationsudvalget, der kvitterede med at sætte dem ud af Øster Hattens. Erstatningssummen for jord og bygninger faldt på plads, efter at udvalget havde været alene om kaffebordet et par gange.

Som lejere blev de boende på Øster Hattens fra august 2014 til oktober året efter. Og i mellemtiden havde de fundet deres nye bopæl på Klintevej ned til Vandkraftsøen i Holstebro.

Efter en kraftig ombygning og beplantning af den 1300 kvm store grund har de skabt sig en pragtvilla med den bedst tænkelige beliggenhed. Men alt er ikke så godt, som de havde forestillet sig.

En psykisk belastning

” Vi savner vores hjem, og det samme er tilfældet for vores børn og børnebørn. Man kan ikke bare sættes uden for indflydelse og fratages sit hjem efter næsten 50 år, uden personlige følger, har vi måttet erkende.

Især er det gået ud over Lis, der har været psykisk påvirket, hvilket ikke er ovre endnu. Vi havde ellers regnet med, at alt faldt på plads, da vi fandt villaen på Klintevej og i fællesskab begyndte at bygge om samt fik renoveret haven med en hel del af træer og planter fra Øster Hattens”, siger Lis og Svend på skift.

Og så nager det fortsat Svend, at Øster Hattens og flere andre ejendomme – som det fremgik af de første planer for motorvejens linjeføring – kunne være gået fri, såfremt fredningsmyndigheder havde givet dispensation fra afstandskravene til en enkelt gravhøj.

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net