Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 

Ryger naturplanen ved Tvis Å i vandet?

 

 

I fremtiden vil trafikken på den nye motorvej drøne gennem Tvis sogn. Her bor Lise og Henrik Nørgaard med børn på et landbrug i Tvislund, som området kaldes fra gammel tid. Et frodigt og naturskønt område nordøst for byen.

Tekst og fotos: Ejgil Basselbjerg

Lise er lærer i folkeskolen og Henrik passer de 125 ha jord og et moderne svinebrug. Han er syvende generation på stedet. Alt er passet, velplejet og familien interesserer sig for naturen, jagt og fiskeri, hvad der her er gode muligheder for ved Tvis Å, der deler deres marker.

Henrik fortæller, at han som barn ofte var på tur til åen med fiskestang - ikke så mange fisk, men han nød naturen og stilheden. Lise nyder nu ture sammen med børnene på familiens Islandske heste over marker, ådal, over spangen og rundt i skoven nord for åen.

I ådalen findes sjælden natur - hængesæk som er flere meter dynd af planterester, mosser og mange spændende plantearter – heraf forskellige fredede orkideer. For at den kønne natur kan fortsætte, skal engen afgræsses af landmandens dyr. Ellers gror der siv, pilekrat og skønheden forsvinder. Henrik har en flok Herefordkøer til at græsse der. Henriks far havde mælkeproduktion og kvier på engen.

Naturplan

Henrik og Lise fortæller, at de har godt samarbejde med naturvejledere ved Holstebro Kommune om pleje at naturen. Vejlederne siger, det er den flotteste og mest alsidige natur i kommunen, de finder på deres jord og alt inden for lille afstand. Tæt ved ådalen findes skov, hede, flere søer og moser.

Sammen med Dansk Landbrugsrådgivning er lavet en naturplan for området. En tryksag er udgivet til vejledning for andre landmænd om, hvordan naturen bør plejes.

Motorvejen

Motorvejen vil dele marker på den lange led. Og en bro bliver bygget over ådalen og naturligvis med faunapassage under. Lise og Henrik er helt med på, der skal bygges motorvej. De vil selv gerne køre ud i landet, landbrug og andre virksomheder har behov for store transporter, så selvfølgelig skal der være motorvej til Holstebro.

Motorvejsbroen bygges dog ikke over den særprægede natur, men lige ved siden af. Så det er fint nok. Det store problem er Vejdirektoratet, der har bestemt og dikteret, at under og i nærheden af broen må kun være skovens dyr og forbud mod at både ejeren og hans dyr må færdes der. Henrik skal sætte hegn op et stykke fra brokanten, hvad afstand direktoratet forlanger, ved ingen.

I vores lille gruppe, der dokumenterer om motorvejsbyggeri, har vi snakket med jægere, naturfredningsfolk, andre naturinteresserede og landmænd. De siger alle, det er noget pjat. Naturens og landmandens dyr går gerne på de samme arealer. Skovens dyr viser sig godt nok ikke, når folk færdes i nærheden, men de vender hurtig tilbage. Og som Henrik siger: ”Det er helt unødvendigt med elhegn ved Tvis Å. For køer er åen en helt naturlig afgrænsning, hvorimod skovens dyr bare springer over åen, hvis de ønsker det”.

Fornuftig, praktisk og godt

Landbruget ligger vest for, hvor motorvejen bygges. Det meste af jorden og engen er øst for. Det er fornuftigt, hvis Henrik på sin ATV, der ikke må køre på landevej, må køre under broen, når han skal se til sine afgrøder på marker, dyr og natur i engen. Praktisk er det, hvis Lise og børnene på hesteryg kan tage turen under broen ned i engen og rundt i skoven. I stedet for at de skal ud på den offentlige vej.

Og det er godt for amme køer og kalve, hvis de kan gå under broen og op til gården med læ og ekstra foder.

Men alt det er forsøgt diskuteret med Vejdirektoratet og kommissarius i spidsen. De lytter ikke, med dikterer et klart nej, er den klare melding fra Lise og Henrik.

 

 


Lise og Henrik ses her ved bredden af Tvis å.


Henrik har vovet sig ud på den gyngende bund blandt nogle af områdets mange Gøgeurter. Han peger mod baggrunden, hvor broen kan ses i fremtiden. Om han og naturplejende køer må opholde sig der til den tid, ved ingen endnu.


Mange sjældne og interessante plantearter finder man i området. Her er Bukkeblad.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net