Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
 

Blev noget forundret over brev fra kommissionen !  
 


Landmand Preben Garde Jensen

Landmand Preben Garde Jensen, Søjborg, Søjborgvej 1, Tvis, der er samboende med Lena Lauridsen, blev noget forundret, da han modtog brev fra kommissionen for en uges tid siden – han havde fået afslag på totalekspropriation. Forundringen steg yderligere, da han erfarede, at naboen Kim Damgaard Madsen havde fået medhold i sit ønske om totalekspropriation.

-Det har ikke noget med misundelse at gøre. Nej, jeg forstår ikke ud fra de faktiske forhold, at naboen bliver hårdere ramt, end jeg gør. Der er kun 70 meter fra min terrasse til tilkørselsrampen og motorvejen samt rampen er hævet over terræn, mens afstanden fra naboens hus til motorvejen er større og hertil kommer, at motorvejen ud for naboen er gravet noget ned. Jeg forstår heller ikke, at støjniveauet skulle være højere derovre end hos mig, hvor kommissionen skønner, at det vil ligge på 60 dB-, siger Preben G. Jensen.

Han fortæller videre, at kommissionen i skrivelsen ikke har taget stilling til hans ønske om at få en mere direkte tilkørselsvej til de 18 ha jord, han har beliggende øst for motorvejen.

- Men nu har jeg fået min afgørelse, og så skal jeg bare videre i håb om, at jeg får en passende erstatning for de cirka 15 ha jord jeg mister, for mine forringede til - og frakørselsmuligheder og for generne fra motorvej. Endelig ser jeg hen til, at jeg kan blive tilgodeset ved den jordfordeling, der skal finde sted.

 

Preben står her ved hans vej, der fører ned til Herningvej. Motorvejen med rampe vil blokere hans vej, hvilket medfører en del kilometers omkørsel – ikke alene for at komme til Herningvej, men også for at kom over til de 18 ha jord han har øst for motorvejen.


Til Søjborg hører denne hyggelige gårdsplads, men hvor meget støj, der i virkeligheden kommer fra motorvejen, får Preben og Lena først at vide, når motorvejen er taget i brug.

 


Foto fra Søjborgvej/Søjborg
 

Udkørsel fra Søjborgvej til Herningvej
 

Søjborgvej /Herningvej
 

Søjborg set fra Herningvej

Fakta om Søjborg:

Preben Garde Jensen købte Søjborg i 1981

Ejendommen er på 45 ha

2001 tilkøbt 18 ha øst for Herningvej

Driver i dag kun planteavl og maskinstation samt lidt salg af brændsel.

 

Ekspropriationskommissionen meddelte i september måned 2014, at man ikke fandt grundlag for totalekspropriation af ejendommene beliggende Søjborgvej 1 og 2, Tvis tilhørende landmand og maskinstationsejer Preben Garde Jensen.

Han siger, at afgørelsen betyder, at han har mistede cirka 18 hektar jord til motorvejsbyggeriet, at han må køre en omvej på 4-5 km for at komme til Herningvej og endnu længere til den jord, han ejer på den anden side af motorvejen, at hans ejendom er blevet betydeligt mindre værd og nu næsten er usælgelig, og at han må leve med generne fra motorvejen, der løber så tæt på hans stuehus som cirka 70 meter.

Endvidere må han nu konstatere, at man heller ikke ved jordfordeling har kunnet hjælpe ham af med jorden øst for motorvejen mod at han fik tillagt anden jord i tilknytning til ejendommen på Søjborgvej 1. Han undrer sig over, at han ikke kunne få jord fra den totaleksproprierede naboejendom på Soelsvej 2, Tvis.

Efterskrift.

Et forfærdeligt år

”Følgerne for de, der er tvunget til at afstå deres ejendom eller dele deraf til Holstebromotorvejen, er vidt forskellige.”
Frede Rosenberg

Preben G. Jensen og hans samlever Lena Lauridsen tog imod over en kop kaffe i køkkenet. Han syntes at være i godt humør, men støttet af Lena kom det dog ret hurtig frem, at de har haft et forfærdeligt år.

De har måttet tåle støj og støv fra motorvejsmaskinerne i en sådan grad, at køkkendørene har stået og klapret, og støv har lagt sig tæt indenfor. Og som om det ikke var nok, så fortæller Preben videre, at han i august måned i år pludselig blev ramt af en hjerneblødning.

- En hurtig indsats med helikopter til Aarhus Universitetshospital var nok det afgørende for, at jeg i dag er i live uden større men. Nu er jeg inde i et genoptræningsforløb, og det går godt,- siger han.


Preben G. Jensen og Lena må fremover afskrive en stille og hyggelig dag i haven. Det bliver støj og os fra de forventelige cirka 19.000 autokøretøjer (tal fra Vejdirektoratet), der vil suse forbi ejendommen, når motorvejen er helt færdig, der liver dominerende. Foto: Frede Rosenberg

Har kommissionens menige medlemmer mundkurv på?

Preben G. Jensen siger, at han føler, at det var bestemt på forhånd, at det var hans ejendom, der ikke skulle totaleksproprieres men naboens på Soelsvej, uagtet naboejendommen, bliver mindre generet af støjen fra motorvejen, da den ligger længere borte fra motorvejen og tilmed ligger motorvejen delvis under jordniveau. Det modsatte gør sig gældende ud for hans ejendom, hvor tilkørselsrampen til motorvejen ligger cirka 2,7 meter over niveau, og selve motorvejen ligger på en dæmning cirka 4,3 meter over niveau.

Nu venter han på at få afregningen fra Vejdirektoratet for manglende indtægter fra de marker, der grænser op til motorvejen. Og ikke mindst ser han hen til, at kommissionen et år efter ibrugtagning af motorvejen finder frem til erstatning for støj fra motorvejen.

Han siger, at han vil benytte lejligheden til rose entreprenørselskabet Arkil A/S, der har anlagt motorvejsstykket ud for hans ejendom. De har været meget hjælpsomme og flinke til at holde ham underrettet om, hvordan motorvejsbyggeriet skred frem.

Som en slutbemærkning vil han sige, at det forbavser ham, at kommissionens menige medlemmer, der repræsenterer folk med landbrugs-indsigt og har lokalkendskab, har forholdt sig tavse under de forskellige møder med kommissionen.

Det giver mig en fornemmelse af tillukkethed - for det kan næppe passe, at ingen har støttet mig i mine synspunkter.

 

Preben Jensen må nu køre 2,8 kilometer til hoved 1A18 mod før 500 meter.
Se -  bileddet til venstre.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net