Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt


Skal Mejrup by plages med landbrugstrafik
Tekst og foto: Frede Rosenberg

Troels Lundby siger, at han under den langvarige ekspropriationsforretning blev tildelt 38 hektar jord mod vest i retning mod Mejrup Skolevej. Samtidigt måtte han sige farvel til de 24 hektar, han ejer mod nordøst på grund af, at motorvejen afskærer hans umiddelbare adgang til arealerne, da Hattensvej afbrydes.

”Jeg havde derfor håbet, at der var forståelse for og økonomisk hjælp til, at der fra min ejendom på Hattensvej 1 blev anlagt en grusvej over til Mejrup Skolevej, så jeg blev fri for at køre gennem Mejrup By og forbi skolen med mine tunge landbrugsmaskiner for at komme til mine jordarealer på min anden ejendom Sønder Majgårdvej 6”, siger han og fortsætter:

”Men nej, kommissionen tilbød mig så ringe en erstatning i forbindelse med ekspropriationen, at jeg ikke selv kan etablere grusvejen. Og da Holstebro Kommune, der burde være interesseret i, at Mejrup by friholdes for landbrugstrafik, heller ikke vil gå ind økonomisk, må jeg nok afskrive min plan”.

Familien Lundby har anmodet Taksationskommissionen om at behandle kommissionens erstatningsafgørelsen, og den afgørelse kan først forventes afgjort om et halvt år.  


Troels Lundby kan blive tvunget til at køre sine tunge landbrugsmaskiner gennem Mejrup By og forbi skolen for at komme frem til sin anden ejendom på Sønder Majgårdvej, når motorvejen afskærer hans mulighed for at benytte Hattensvej. Foto: Clara Lundby


Efterskrift

Troels og Clara Lundby har fået deres ejendom Sønder Hattens 1 (tidligere Hattensvej 1) delvis eksproprieret, og kommissionen har afsagt kendelse mht. jordafgivelse,  jordfordeling og foreløbig erstatning. En afgørelse som også er blevet prøvet i Taksationskommissionen, uden at det ændrede noget.

Men trængslerne for familien Lundby er langtfra overstået, idet de fortsat skal køre gennem Mejrup by med deres mange landbrugsmaskiner for at komme frem til deres marker, der mod nord er blevet afskåret af motorvejen.

Håb om bro over motorvejen.

En løsning kan dog skimtes, såfremt Holstebro Kommune genetablerer den ”gamle Hattensvej” med en bro over motorvejen.

Til den ende vil familien Lundby godt afgive jord, mens bekostningen af broen er et kommunalt anliggende. Det forlyder, at kommunen har afsat 500.000 kr til en forundersøgelse og 11 mio. til selve broen.

Om at blive hørt

-Her er det, jeg synes, at kommunen har sovet i timen ved først langt inde i motorvejsbyggeriet at træde til for at aflaste Mejrup By for den tunge trafik. Og først efter at vi lokalberørte havde givet vores mening tilkende – bl.a. ved en underskrift indsamling, fortæller Troels Lundby, der forsætter:

-Som et godt råd vil jeg anbefale, at ekspropriationstruede meget hurtigt inddrages i processen, så de berørte og lokalkendte kan blive hørt og taget alvorligt. Under det indledende orienteringsmøde i Tvis Hallen var det næsten ikke muligt at komme til orde på grund af stort fremmøde-.

Familien Lundby fortæller også, at selve ekspropriationsakten blev afviklet noget overraskende for dem. Det foregik næsten som i en retssal. Cirka 20 personer var mødt op på gårdspladsen, hvor det var kommissarius, der bød velkommen og ikke dem selv.

 

Et langt sejt træk

Clara og Troels Lundby fortæller, at de i dag er tilfredse med, at deres ejendom ikke blev heleksproprieret. De har godt gang i deres svineproduktion, og så vil de se, hvordan situationen ser ud, når bygningerne er slidt ned.

-Men det har været et langt sejt træk at komme så langt. Mange markeringspinde har været placeret og er blevet væltet. Først der, hvor arkæologerne skulle grave, og senere hvor selve motorvejen skal gå – et areal på ca. 5 ha. Vi har været meget tilfreds med entreprenørselskabet Barslund, der har været meget fleksible, som da de tog hensyn til, at vi skulle have høsten i hus.

Mens Clara og Troels sidder ved kaffebordet nyder de, at en fasan og andre fugle finder korn på terrassen og ikke lader sig forstyrre af arbejdet på motorvejen.


Terrassen ved køkkenvinduet er populær foderplads for fuglene.
 


Holstebro Kommune:

Afdelingschef Annette Vognbjerg, Holstebro Kommune, Teknik og Miljø, siger til Troels Lundbys udtalelse, at kommunen ikke har nogen kommentarer til sagen, der ligger i Ekspropriationskommissionens regi.
 Hattensvej spærret.

 

Omvej for Troels Lundby. markeret med blåt  2,8 km.


 


Holstebro Kommune:

Ingeniør Jeanette Jørgensen, Holstebro Kommunes Teknik- og Miljøafdeling er forespurgt om broen over motorvejen. Hun siger, at der er bevilget 500.000 kr til en forundersøgelse. Men hvad selve broen vil løbe op i er endnu uvist. Hun er netop ved at indhente tilbud.

Herefter skal sagen forelægges Vejdirektoratet for det er jo dem, der ejer motorvejen, hvor broen i givet fald skal føres over.

-Det er rigtigt, at det Holstebro Kommune, der skal bekoste byggeriet, nu da både Ekspropriationskommissionen og Vejdirektoratet har afsluttet det indledende arbejde med selve motorvejen-, siger hun.
 

Et langt sejt træk

Clara og Troels Lundby fortæller, at de i dag er tilfredse med, at deres ejendom ikke blev heleksproprieret. De har godt gang i deres svineproduktion, og så vil de se, hvordan situationen ser ud, når bygningerne er slidt ned.

-Men det har været et langt sejt træk at komme så langt. Mange markeringspinde har været placeret og er blevet væltet. Først der, hvor arkæologerne skulle grave, og senere hvor selve motorvejen skal gå – et areal på ca. 5 ha. Vi har været meget tilfreds med entreprenørselskabet Barslund, der har været meget fleksible, som da de tog hensyn til, at vi skulle have høsten i hus.

Mens Clara og Troels sidder ved kaffebordet nyder de, at en fasan og andre fugle finder korn på terrassen og ikke lader sig forstyrre af arbejdet på motorvejen.

 

 

Clara og Troels Lundby har trods modgang og sendrægtighed nydt at følge motorvejsbyggeriet – nu mangler de lige en bro, så Hattensvej får sit gamle forløb. Foto: Frede Rosenberg

Her er det midlertidigt sagt stop for den videre trafik ad Hattensvej mod nord og tilsvarende mod syd for de trafikanter, der skal ned på Viborgvej.

Fra stuevinduerne kan familien Lundby svagt ane trafikken på motorvejen. De regner ikke med at få større gener fra motorvejstrafikken på grund af den store afstand og det faktum, at motorvejen ligger delvis under niveau.

 

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net