Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

 

Spor efter jernalderfolk.
Hvordan Holstebro Museum arbejder i marken.
 

 


Holstebro Museum havde i går arrangeret åbent hus på markerne vest for Sønder Savstrupvej, lige hvor motorvejen kommer. Desværre var der kun mødt en snes stykker op i det regnfulde vejr.

Af Ejgil Basselbjerg og Frede Rosenberg

Museumsinspektør Mette Klingenberg, der stod for arrangementet, siger, at der på stedet er afsløret tegn på en bebyggelse fra romersk jernalder. Det er stolpehuller i den fritlagte muldjord i en diameter på ca. 100 meter, der fortæller arkæologerne, hvad de har med at gøre.

Bebyggelsen har været anlagt lidt højt og delvis beskyttet af Savstrup Å og dens tilløb. Nord for stedet har arkæologerne endvidere fundet rester efter et såkaldt pælebælte – også kaldet en Cæsar-stige – der har tjent som et forsvarsværk.

Mette Klingenberg fortæller videre, at der under arrangementet også blev fortalt om en moderne arkæologs hjælpemidler - lige fra murerske til droner, metaldetektorer og supermoderne GPS-udstyr.

Hun siger, at man snart er færdige med at lede efter spor fra fortiden på stedet, men man har overvejet at gentage arrangementet et andet sted måske til efteråret, hvor undersøgelserne er ved at klinger af.

 
 


 

Arkæolog og leder af udgravninger Mette Klingenberg registrerer her det nøjagtige sted med højpræcisions GPS. Foto: Ejgil Basselbjerg


Der er i det her område lige ved den nordlige bred af Savstrup Å, at de mange stolpehuller er fundet. Det tyder på, ifølge arkæologer, at der her har eksisteret en landsby i temmelig mange år. Når et hus er blevet gammel og råddent, er et nyt og anden type bygget på grunden. Omkring 2000 år gamle potteskår er også fundet på stedet. Foto: Ej
gil Basselbjerg


Frivillig med metaldetektor har her fundet bronze ved et sted, hvor arkæologer kan se, at der er et hus, der er brændt. Brandtomten er markeret, og man vil grave videre der efter påske. Foto: Åse Kristensen


 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net