Forside Kort over motorvejen Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Interviews
Fauna Flora Arkæologi Kontakt
Om os
Opdateret 21-12-2018 -  Vejdirektoratets hjemmeside: http://www.vejdirektoratet.dk/   -   
På FaceBook https://www.facebook.com/Holstebrolokalhistoriskklub  - Hjemmesidens træstruktur tryk her

Stort naturområde ved Morre Bæk

Som en konsekvens af, at Holstebro motorvejen har gjort indhug i naturområder, som er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, har Holstebro Kommune sammen med Vejdirektoratet udpeget et cirka 8 hektar stort erstatningsareal op til motorvejen ved Tvis krydset.

Af Frede Rosenberg

Biolog Bo Boysen, Natur og Miljø, Holstebro Kommune oplyser, at der i hele Holstebro Kommune er udpeget naturbeskyttede arealer, hvor man skal indhente tilladelse til at foretage ændringer af tilstanden. Denne regel gælder for både private og offentlige myndigheder – i dette tilfælde også Vejdirektoratet, der har fået opgaven at etablere Holstebro motorvejen.
De fleste mennesker betragter orkidéer for at være store smukke og farvestrålende
eksotiske samt eksklusive plante, fra de tropiske egne af verden, men orkidéer kan også være ganske uanselige både hvad størrelse og farve angår. Orkidéerne har udviklet helt specielle bestøvningsbiologiske forhold som adskiller dem fra andre plantegrupper, som i mange sammenhæng gør at blomsternes udseende kan have meget specielle former.

Området er perfekt

Han forklarer videre, at de berørte områder, der består af hede, eng, vandløb, mose med videre udgør cirka 4 ha. Dette tal skal ganges med to, som er almindelig praksis, for at finde det samlede erstatningsareal – altså 8 ha.

Det udvalgte område ejes i dag af Vejdirektoratet (staten), idet området er erhvervet ved ekspropriation af ejendommen Havris på Morrevej. Foruden, at det passer perfekt i størrelse, er det også godt egnet strukturmæssigt med både højtliggende arealer og sump-/engarealer ned mod Morre Bæk. Her lever der halvsjældne arter af dyr og planter, som fremover vil kunne indvandre til det nye naturområde.

Etablering af det store erstatningsareal umiddelbart øst for Havris er her ved at tage form. Selv om der er tale om erstatning for særlig bevaringsmæssig natur, har det været muligt af finde materialet på stedet Jeg forstår ikke helt denne formulering?, siger Bo Boysen. Foto: Frede Rosenberg

Denne orkide blandt mange andre blev fundet i engen ved Morre Bæk for et par år siden – spændende at se, om den har overlevet. Foto: Ejgil Basselbjerg


Foto: Frede Rosenberg

Tinglysning

Det ligger fast, at arealet skal tinglyses med klausuler om bl.a. ejerforhold, pasning og brug. Det er endnu ikke afklaret, om arealet skal forblive i statens besiddelse, overgå til Holstebro Kommune eller evt. afhændes til en privat investor.

Bo Boysen kan yderligere oplyse, at det er sikkert, at der skal ske en afgræsning med kreaturer på området, og det er sikkert, at motorvejstrafikanterne vil få et naturskønt område at kigge på, når de til sin tid har taget motorvejen i brug på dette sted.

 
   
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net