Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Tre gårde
 
 

Tre i motorvejsknibe

 

Først på måneden havde ekspropriationskommissionen med kommissarius Mette Plejdrup Nielsen i spidsen indkaldt til detailbesigtigelse med start på og fra Hotel Schaumburg i Holstebro for at danne sig et grundlag for ekspropriation af arealer til Holstebromotorvejen. Besigtigelsen omfattede en strækning over ca. tre kilometer fra kommunegrænsen og i retning mod Tvis. De berørte jordbesiddere fik lejlighed til at fremkomme med deres bemærkninger i forbindelse med motorvejslinjen, og bagefter fik de lejlighed til at forklare sig yderligere ved en besigtigelse på deres matrikler.

Af Frede Rosenberg

Kortet viser her de berørte ejendomme

 

St. Soels

Landmand Kim Damgaard Madsen og skolelærer Hanne Madsen, Soelsvej 2, Tvis fortæller her søndag morgen med hele familien rundt om kaffebordet, at kommissionen netop har besluttet at imødekomme deres anmodning om, at St. Soels skal eksproprieres i sin helhed ved en senere afholdt ekspropriationsforretning.

Kim Damgaard Madsen fortæller, at han af skrivelsen fra kommissionen kan læse, at den i sin afgørelse blandt andet har taget hensyn til, at det forventelige støjniveau på både hus og have vil være på minimum 68 dB, og at motorvejens placering gør, at de får en omvej for at komme ud til de afskårne areal. Der er tale om ca. 30 ha jord øst for motorvejen.

-Endvidere kan jeg se, at kommissionen har bemærket, at vores aktive ude liv i den store have vil blive ødelagt med støj fra motorvejen så tæt forbi haven-.

-Vores plan er nu at finde et nyt sted at bo. Helst på landet og gerne ved skov og vand og uden støj fra vej/motorvej. Og så skulle der gerne være plads til hest, hund, kat og vores fritidsaktiviteter. En rimelig kort vej til skolen, er også et ønske-.

-Egentlig blev vi helst boende, men med motorvejen så tæt på, vil det blive uudholdeligt-, siger Kim D. Madsen.

Til oplysning for andre, der kommer til at stå i samme situation, siger han, at det for ham har været en stor støtte at have en advokat ved sin side i god tid før detailbesigtigelsen.

Datteren Helene tilføjer: -Hvorfor skulle det lige gå ud over os. Hvor skal vi tage hen med dyrene og shelteren. Og hvor skal mine søskende gå i skole?

 

Fakta:

St. Soels nævnes første gang i 1633

Boelsted frem til 1804 – da handlet fri for 475 rigsdaler

I 1968 flytter Hjørdis og Thorkild Damgaard Madsen ind

I 1998 overtager deres yngste søn, Kim, og Hanne St. Soels

De har tre børn – Helene Lilian og Vibeke.

Stuehuset, der fra 1890, er på 387 kvadratmeter

Ejendommen er på 103 ha jord

Udbygningerne på i alt ca. 3000 kvadratmeter

I dag avles korn og opdrættes fedesvin - ca. 4000 pr. år

Hanne er lærer i Sinding

Kim passer bedriften med 10 timers medhjælp om ugen     

 

 

 

Kim og Hanne har givet deres tre piger et stort råderum med mange aktivitetsmuligheder både inde og ude på St. Soels. Foto: Frede Rosenberg

 

Kommissionen havde bemærket, at familien på St. Soels dyrkede et rigt udeliv i deres have – som her, hvor der var skumfiduser til alle.

 

 

Kim og Hanne har overtaget dette vel over hundrede år gamle langbord med mærker fra de sultne karles knive. Det er overleveret dem, at karlene på den måde gav udtryk for deres utilfredshed, når maden ikke var færdig til tiden.

 -------------------------------------------------------------------------------------------

 

Søjborg

Landmand Preben Garde Jensen, Søjborg, Søjborgvej 1, Tvis, der er samboende med Lena Lauridsen, blev noget forundret, da han modtog brev fra kommissionen for en uges tid siden – han havde fået afslag på totalekspropriation. Forundringen steg yderligere, da han erfarede, at naboen Kim Damgaard Madsen havde fået medhold i sit ønske om totalekspropriation.

-Det har ikke noget med misundelse at gøre. Nej, jeg forstår ikke ud fra de faktiske forhold, at naboen bliver hårdere ramt, end jeg gør. Der er kun 70 meter fra min terrasse til tilkørselsrampen og motorvejen samt rampen er hævet over terræn, mens afstanden fra naboens hus til motorvejen er større og hertil kommer, at motorvejen ud for naboen er gravet noget ned. Jeg forstår heller ikke, at støjniveauet skulle være højere derovre end hos mig, hvor kommissionen skønner, at det vil ligge på 60 dB-, siger Preben G. Jensen.

Han fortæller videre, at kommissionen i skrivelsen ikke har taget stilling til hans ønske om at få en mere direkte tilkørselsvej til de 18 ha jord, han har beliggende øst for motorvejen.

-Men nu har jeg fået min afgørelse, og så skal jeg bare videre i håb om, at jeg får en passende erstatning for de cirka 15 ha jord jeg mister, for mine forringede til- og frakørselsmuligheder og for generne fra motorvej. Endelig ser jeg hen til, at jeg kan blive tilgodeset ved den jordfordeling, der skal finde sted.
Forsættes næste spalte.

 

Landmand Preben Garde Jensen, Søjborg, Søjborgvej 1, Tvis, der er samboende med Lena Lauridsen, blev noget forundret, da han modtog brev fra kommissionen for en uges tid siden – han havde fået afslag på totalekspropriation. Forundringen steg yderligere, da han erfarede, at naboen Kim Damgaard Madsen havde fået medhold i sit ønske om totalekspropriation.

-Det har ikke noget med misundelse at gøre. Nej, jeg forstår ikke ud fra de faktiske forhold, at naboen bliver hårdere ramt, end jeg gør. Der er kun 70 meter fra min terrasse til tilkørselsrampen og motorvejen samt rampen er hævet over terræn, mens afstanden fra naboens hus til motorvejen er større og hertil kommer, at motorvejen ud for naboen er gravet noget ned. Jeg forstår heller ikke, at støjniveauet skulle være højere derovre end hos mig, hvor kommissionen skønner, at det vil ligge på 60 dB-, siger Preben G. Jensen.

Han fortæller videre, at kommissionen i skrivelsen ikke har taget stilling til hans ønske om at få en mere direkte tilkørselsvej til de 18 ha jord, han har beliggende øst for motorvejen.

-Men nu har jeg fået min afgørelse, og så skal jeg bare videre i håb om, at jeg får en passende erstatning for de cirka 15 ha jord jeg mister, for mine forringede til- og frakørselsmuligheder og for generne fra motorvej. Endelig ser jeg hen til, at jeg kan blive tilgodeset ved den jordfordeling, der skal finde sted.

 

Fakta:

Preben Garde Jensen købte Søjborg i 1981

Ejendommen er på 45 ha

2001 tilkøbt 18 ha øst for Herningvej

Driver i dag kun planteavl og maskinstation samt lidt salg af brændsel

 

(To fotos)

Preben står her ved hans vej, der fører ned til Herningvej. Motorvejen med rampe vil blokere hans vej, hvilket medfører en del kilometers omkørsel – ikke alene for at komme til Herningvej, men også for at kom over til de 18 ha jord han har øst for motorvejen. Foto: Frede Rosenberg

 

Til Søjborg hører denne hyggelige gårdsplads, men hvor meget støj, der i virkeligheden kommer fra motorvejen, får Preben og Lena først at vide, når motorvejen er taget i brug.

 

 

Fakta:

Preben Garde Jensen købte Søjborg i 1981

Ejendommen er på 45 ha

2001 tilkøbt 18 ha øst for Herningvej

Driver i dag kun planteavl og maskinstation samt lidt salg af brændsel

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Lavlund

 

Verner siger, at det er lidt vemodigt at skulle sige farvel til Lavlund, hvor han har boet i 38 år. Foto: Frede Rosenberg

 

Specialarbejder Verner Svenstrup, Lavlund, Herningvej 117, Tvis var næsten klar over kommissionens svar, da han fik brev for nogle dage siden – totalekspropriation, som han ønskede.

-Det var udsigten til støjen fra motorvejen, den blokerede udkørsel til Herningvej samt den korte afstand på 40 meter til tilkørselsrampen, der gjorde det klart for mig, at her kunne jeg ikke blive boende-, fortæller han.

Lavlund er fra omkring 1917, og Verner har boet der fra sit trettende år – i dag er 51 år. Han overtog ejendommen fra sine forældre i 2001, og på samme tid blev det meste af jorden, nemlig 18 ha, solgt fra til Preben G. Jensen.

-Jeg er lettet over, at der nu er truffet en afgørelse – men det er da lidt vemodigt at skulle sige farvel til det sted, hvor jeg har boet så længe-, konstaterer han.

 

Verner siger, at det er lidt vemodigt at skulle sige farvel til Lavlund, hvor han har boet i 38 år. Foto: Frede Rosenberg

 


Lavlund

Specialarbejder Verner Svenstrup, Lavlund, Herningvej 117, Tvis var næsten klar over kommissionens svar, da han fik brev for nogle dage siden – totalekspropriation, som han ønskede.

-Det var udsigten til støjen fra motorvejen, den blokerede udkørsel til Herningvej samt den korte afstand på 40 meter til tilkørselsrampen, der gjorde det klart for mig, at her kunne jeg ikke blive boende-, fortæller han.

Lavlund er fra omkring 1917, og Verner har boet der fra sit trettende år – i dag er 51 år. Han overtog ejendommen fra sine forældre i 2001, og på samme tid blev det meste af jorden, nemlig 18 ha, solgt fra til Preben G. Jensen.

-Jeg er lettet over, at der nu er truffet en afgørelse – men det er da lidt vemodigt at skulle sige farvel til det sted, hvor jeg har boet så længe-, konstaterer han.

 

Over alle årene har Verner kun haft 100 meter ud til Herningvej. Nu er der udsigt til en motorvej blot 40 meter væk, men den er ikke sådan at komme op på.

 

 

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net