Forside  Motorvejskort  Motorvejen Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt


Tvis borgerne meget trafik-tilfredse

 

En rundspørge i Tvis viser glæde over, at Holstebro-motorvejen vil give mere fremkommelighed for trafikanterne på Herningvej
Af Frede Rosenberg

Arkitekt Arne Høgild Brogaard, Smedegårdvej 28, Tvis, siger som bestyrelsesmedlem i Tvis Borgerforening, at han har store forventninger i forbindelse med den kommende motorvej.

”Jeg ser bedre trafikforhold for de erhvervsdrivende, vi allerede har, og for dem, jeg tror, der kommer til. Vi oplever i dag især i myldretiden, at det kan være vanskeligt at komme ud på Herningvej både fra Skautrupvej og Smedegårdvej. Med den nye motorvej vil presset på Herningvej ganske givet blive lettet”, siger han.

”Jeg forventer også, at Tvis får flere tilflyttere, så der blive mere liv i byen. Her hjælper et nyt boligområde med 26 grunde bag ved skolen godt til. Kan vi så også få Tvis med i togplanen, så har vi også der fået bedre og hurtigere forbindelser til omverdenen”.

Arne Brogaard erkender, at han også har lagt ører til betænkeligheder omkring motorvejen.

”Der er nogle, der er bange for støjen fra den nye vej. Støj kan ikke undgås, men jeg har noteret mig, at motorvejen på en del strækninger forløber under eller delvis under terræn. Nogle vil også få lidt dårligere vejforbindelser, selv om Vejdirektoratet har gjort meget ud af at rette på det problem. Ligeledes har jordfordelingsudvalget været opmærksomme på at få landmændenes jorde til at hænge bedre sammen”, siger han.

Til gavn for beboerne i Tvis håber han, at et Transportcenter, som der har været talt noget om, vil blive placeret ved det nye store Herningvejkryds.

Håber på flere tilflyttere

I Tvis’ eneste forretning med dagligvarer, Spar Tvis, Hovedgaden 8, har indehaveren, Lise Lykke Reenberg travlt i den forbavsende store forretning med et stort udvalg.

Hun siger, at hun hører, at kunderne, der kommer i forretningen, har store forventninger til motorvejen. Forventninger som hun deler.

”Jeg tror, vi med vores korte afstand til motorvejen vil få flere tilflyttere til byen. Det er der allerede tegn på i og med, at der er udstykker over 20 nye byggegrunde. I forretningen har vi til dato nydt godt af, at mange trafikanter på strækningen Mejdal – Aulum har skudt genvej forbi min forretning for at undgå den meget trafikerede Herningvej. Dem håber jeg at holde fast i,” siger hun.

 

Købmand Lis Lykke Reenberg håber, at motorvejen vil inspirere flere til at tage bopæl i Tvis for at øge omsætningen i forretningen.
Foto: Frede Rosenberg

En dør mere til omverdenen

Adm. direktør Ole Lund Andersen ser i motorvejen endnu flere muligheder for TMK A/S, Skautrupvej 16-24b, Tvis, som producerer Tvis Køkkener samt Svane Køkkenet. Udbygningen af motorvejsnettet til Holstebro gør, at firmaet lettere og hurtigere kan komme ud med de mange fine kvalitetsprodukter, som bliver produceret på fabrikken.

Herudover vil det også have betydning for rekrutteringen af det fremtidige personale på fabrikkerne, idet rekrutteringsområdet vil blive væsentlig større og vi vil få endnu lettere ved at tiltrække kvalificerede medarbejdere til virksomheden, siger han.

 

Ole Lund Andersen ser i motorvejen nye muligheder for transport af varer og for rekruttering af det fremtidige personale - i dag er der ansat ca. 250 i Tvis. Foto: Frede Rosenberg

Fodterapeut Gitte Mundbjerg, Engparken 51, der har klinik i Holstebro, siger: ”Det er lidt svært for mig at forlige mig med tanken om, at en bred motorvej griber ind i naturen her lige uden for Tvis. Naturen skal vi værne om. Det er ikke mit ønske, at vi skal have motorvejen. Jeg kan leve ligeså godt uden. Jeg har ikke behov for at komme hurtigere frem og er heller ikke afhængig af at skulle modtage varer hurtigt”.

”Men”, tilføjer hun, ”tænker jeg mig lidt om, så kan det nok betyde noget for erhvervslivet. Ja, og så er det selvfølgelig af betydning, at man kan komme hurtigt til det nye sygehus, Gødstrup, nu da Holstebro Sygehus forsvinder”.  

 
Gitte Mundbjerg kan godt undvære motorvejen. Hun mener den griber forstyrrende ind i naturen lige uden for Tvis.
Foto: Frede Rosenberg
 

Tvis og Actona er forbundne

Adm. direktør Torben Villadsen, A/S Actona Company, Smedegårdvej 6, Tvis har samme forventninger med hensyn til bedre trafikforhold på Herningvej og tilføjer:

”Foruden den tidsmæssige faktor lægger jeg stor vægt på den psykologiske/mentale indvirkning motorvejen vil få for Tvis og Holstebro. Bedømmelsen af erhvervslivets muligheder i Vestjylland vil uvægerligt blive kædet sammen med, at regionen har fået/vil få en motorvej og dermed blive knyttet endnu tættere sammen med resten af Danmark”.

Han siger, at motorvejen også vil få stor trafikmæssig betydning for de ca. 200 ansatte, der møder på Actona hver dag, ligesom det letter transporten af de mange læs møbler, der bliver leveret til og fra Actona hver dag. Den nye vej vil også øge mulighederne for at tiltrække flere specialuddannede med lang køreafstand til Tvis, tilføjer han.

På spørgsmålet om Actonas forbliven i Tvis, siger han: ”Der skal ikke herske tvivl om, at Tvis og Actona er forbundne. For år tilbage var der overvejelser om at udbygge lagre på andre markeder i Europa. Disse tanker er skrinlagte – måske skal vi endog have flere ansatte her”.  

 

Torben Villadsen, der er 44 år, har et indgående kendskab til Actona Company efter 18 års ansættelse i ledende stillinger og blev i december sidste år udnævnt til adm.direktør.  Foto:  Frede Rosenberg 

 

 

 

 
Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net