Forside  Motorvejskort  Motorvejen
Entreprenør kort
Artikler
Oversigtskort
Ekspropriationer
Fauna Flora Arkæologi Kontakt

Broen ændrer størrelse i løbet af året.
 
 


Johnny Jensen har flere års erfaringer med betonkonstruktioner, som hans firma - Jorton A/S - er eksperter i at lave. Det er opsætning af forskalling eller opbygning af støbeformen, de kæmpe jern-konstruktioner, der understøtter formen, jernbinding, støbning og nedtagning af støbeformen.
 


Johnny Jensen  - Johnny er ivrig amatørfotograf i Fritiden.

 

- Opspænding af indlagte wirer og påfyldning af special-beton i plastic rør, hvor wirer er anbragt, når opspænding er sket, overfladebelægning af epoxy, afsluttende med tagpap-materiale er opgaver for eksperter i det Flytning af jord, sand og grus tager vi os ikke af. Vi har i firmaet slet ikke en rendegraver, fortæller han ved rundvisning på byggeriet af motorvejsbroen over Storåen.

 

Inden brobyggeriet gik i gang blev overfladejorden fjernet Den er midlertidig anbragt bagved, forsynet med skilte om, hvor den er taget Efter afslutning bliver jorden kørt tilbage, hvorfra den er kommet. På byggepladsen er midlertidig udlagt sand og grus.

 

Det nordgående spor er støbt. De var i gang med at fjerne forme og genbruge dem til det sydgående. Vi var sammen med Johnny oppe på den færdigstøbte bro. Den er dækket med skumgummitæpper. Fordi betonen må ikke tørre for hurtig på over-fladen. Sker det, er der risiko for katastrofale revnedannelser. I betonen er indlagt følere, og temperaturen gennem tørreprocessen følges.

 

Den 310 meter lange landskabsbro vil være cirka 12 cm længere en varm sommer end en kold vinter. Harmonika lignende konstruktioner skal anbringes ved hver ende af broen. Dem man mærker som et lille bump, hver gang vi kører over en bro. Leger, der anbringes oven på bropiller, bevirker at vejbanen kan bevæge sig de få centimeter hver vej.

 

Inden hjemturen gjorde vi ophold ved broen over Hodsagervej. Det er også Johnny Jensen, der har været med til at opføre broen over Hodsagervej. Den gamle vej er fjernet. Sand er fyldt på, støbeform opbygget, og på det er broen til motorvejen støbt. Senere er sandet gravet væk så Hodsagervej kan føres under.
 

 

 

 

 

Broens liggeunderlag. Neoprenlejerne mellem pille og bro, der er der, for at broen kan bevæge sig.     Storåbroen dækket af skumgummi tæppe.

 Storåbroen dækket af skumgummi tæppe.

De indlagte wirer er klar til at blive spændt.
De holder sammen på hele broen, så den kan klare den tunge trafik i fremtiden.


Storå broen her set fra Hodsagervej.


Storådalen  med længdebroen og broen over Hodsagervej i panorama.

Kopiering uden kildeangivelse ikke tilladt.          Copyright: Holstebro Lokalhistoriske Klub. - cvr. 35690638 -     Webmaster: t@fleng.net